Orhan Veli Kanık Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri (1914-1950)

Orhan Veli Kanık Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri (1914-1950)

1941’de arkadaşlarıyla birlikte yayımladıkları GARİP adlı şiir kitabı ve yazdığı önsöz Türk şiirinin günden güne eskimiş değerlerini yıkmış, şiire başka bir açıdan bakılmasını sağlamıştır.(cemalaksoy.org) Sanatçı, bu önsözde Garip akımının ilkelerini şöyle sıralamıştır:

 Ölçüye başkaldırıp serbestçe yazmak, uyağı şiir için gerekli görmekten vazgeçmek, şairine duygularla, parlak görüntüleri şiirinden silmek, şiiri hayal gücünün kapalı duvarlarından  kurtarıp sokağa, gerçek hayata çıkarmak, yapmacıksız, doğal bir söyleyişle günlük yaşayış içinde halktan insanları yakalamak, her çeşit sözcüğü, konuyu şiire sokmak, halk deyişlerinden yararlanmak, toplunla ilgili yergiye yer vermek.cemalaksoy.org

Eserleri

Şiir: Garip, Vazgeçemediğim, Destan Gibi, Yenisi, Karşı, Bütün Şiirleri

Manzum Fıkralar: Nasrettin Hoca Fıkraları

Manzum Masallar:  La Fontaine Masalları