Orta Nesir Nedir, Orta Nesir Özellikleri, Temsilcileri

Orta Nesir Nedir, Orta Nesir Özellikleri, Temsilcileri

Divan edebiyatında daha çok tarih ve bilim kitapları orta nesir ile yazılmıştır.Orta nesir temsilcileri olarak Naima, Peçevi Aşıkpaşazade Tarihi,  Seyd Ali Reis, Katip Çelebi ve Evliya Çelebi'nin eserlerini kabul edebiliriz.

Orta Nesir Örneği

RİSALE: Koça  Bey; devlet yönetimindeki aksaklıklar hakkında IV. Murat’a sunduğu risaleleri ile ünlenmiş bir kişidir.Osmanlı’nın geçmişteki başarılarının nedenlerini detaylıca araştıran Koça Bey, risalelerinde hali hazırdaki yönetimin ne tür değişiklikler yapması gerektiğini dile getirmiştir.

"İmdi ma’lum-ı hümayun ola ki şer-i şerifin bekası ilimledir ve ilmin bekası ulema iledir ol cihetten ecdâd-ı izâları zamanında ilme ve erbabına olan hürmet ve izzet bir devlette olmamıştır. Ve anlara olan riayet semeresiyle nice asar-ı cemîlemüşâhade etmişlerdir. İntizam-ı Hâl-i  ulema, mühimmat-ı din ve devlettir bu esnada gayet muhtel ve müşevveş olup hâlleri diğer- gün olmuştur."

Cevap Ver