Ortaöğretim 10. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 162-163-164-165-166 Cevapları

Ortaöğretim 10. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 162-163-164-165-166 Cevapları

Açıklayıcı Anlatım- Zarf

İnceleme-Uygulama

Ortaöğretim 10. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 163

1.Metin

1)Gençliğin Üstünlüğü adlı metnin konusu gençlerin sanatta daha etkin bir duruma getirilmesidir.

2)Yazar, ele aldığı konuyla ilgili yeterli bilgiye sahiptir.cemalaksoy.org

3)Yazar, ele aldığı konuyu kendi bakış açısı, bilgi ve deneyimlerine dayanarak açıklamaktadır.

Ortaöğretim 10. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 164

2.Etkinlik

Gençliğin Üstünlüğü adlı metinde yazar sanatçılara ve sanatseverlere seslenmiştir.

Açıklayıcı metin ile okuyucu arasında hem bilgi hem de düşünce bakımından bir paylaşım söz konusudur.

2.Metin- Herkes Kendi Hayatını Yapar

1)Kelimeler genellikle gerçek anlamıyla kullanılmıştır.

2)Dil, göndergesel işleviyle kullanılmıştır.

3)Kesin ve açık ifadelere yer verilmiştir.cemalaksoy.org

3.Etkinlik

Açıklayıcı anlatımda dilin göndergesel işleviyle, kelimelerin gerçek anlamlarıyla kullanılması, bilgilerin doğru, açık ve kesin bir şekilde dile getirilmesi konunun bütünlüğünü, metnin anlaşılırlığını sağlayacaktır.

4.Etkinlik

“Gençliğin Üstünlüğü” adlı metinde açıklayıcı, tartışmacı anlatım türlerine başvurulmuştur. Yazar, genç oyuncuların oyundan sonra izleyicilerin görüşlerini almalarını örnek göstererek söze başlamış, böylece dile getireceği düşüncelere dayanak olacak bir örnekleme yapmıştır.

5.Etlinlik

Açıklayıcı anlatımla oluşturulmuş metinlerin yapısı: düşünceler “giriş- gelişme- sonuç” planına ve düzenine göre açıklanır. Giriş bölümünde sorunu ortaya koyan cümleler yer alır ve sorun hakkında kısa bir açıklama yapılır.

Gelişme bölümünde  ana düşünceyi destekleyecek tanımlamalar, örnekler, karşılaştırmalar, betimlemeler yapılır.

Sonuç bölümünde ise sorunun çözümünü ortaya koyacak bir öneri veya kişisel yargı belirtilir.

Metinler düzyazıyla ve paragraflar halinde yazılır.cemalaksoy.org

Ortaöğretim 10. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 165

6.Etkinlik

 

Durum zarfları

Bilimsel olarak, bir solukta, çekilip iyi tartılmamış, defalarca, kolayca…

Zaman zarfları

Tercih ederken, bu dönemde, hemen, önce, hemen sonra…

Azlık-çokluk zarfı

Çok

Yer-yön zarfları

İşte

Soru zarfları

Nasıl

 

Ortaöğretim 10. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 166

Değerlendirme Cevapları

1)YYD

2)B
3)C
4)C
5)D

6)B

Öğün Yayıncılık 10. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları Sayfa 167-168-169-170 İçin Tıklayınız.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir