Ortaöğretim 10. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Nova Yayıncılık Sayfa 162 Cevapları

Ortaöğretim 10. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Nova Yayıncılık Sayfa 162 Cevapları

Olay Çevresinde Oluşan Metinler

Anlatmaya Bağlı Edebi Metinler (Halk Hikayeleri, Mesnevileri)

Değerlendirme Cevapları

1)Tahir ile Zühre adlı metinde divan şiirinde olduğu gibi sevgilinin tasvirlerine yer verilmemiştir. Çünkü halk hikayelerinin hedef kitlesi halktan kişiler yani toplumdur. Topluma hitap eserlerde tasvir değil olay önem kazanır.

2)YDYDD   cemalaksoy.org

3)B

4)Hüsn ü Aşk hikayesi uzun bir aşk hikayesidir. Divan edebiyatında olaya dayalı uzun metinlerin anlatımında mesnevi türü kullanılır. Çünkü mesnevinin kafiyelenişi kolaydır. (aa,bb,cc…)cemalaksoy.org

Nova Basın Yayınları 10. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 176-177 İçin Tıklayınız.

Cevap Ver