Ortaöğretim 10. Sınıf Türk Edebiyatı Sayfa 40 Cevapları Nova

Ortaöğretim 10. Sınıf Türk Edebiyatı Sayfa 40 Cevapları Nova

5)Yay yarupan ergüzi/ aktı akın munduzı (bahar geldi, kar suları seller gibi aktı)

Toğdu yaruk yıldızı( Tan yıldızı da doğdu)

Yağmur tolı sekrüyi( Yağmur ve dolu yağdı)

Baharı tasvir eden bu söz ve söz grupları, şiirin anlatım bütünlüğünü oluşturmaktadır. Ayrıca şiire görsel bir nitelik kazandırmaktadır.

6)Şiirin teması “baharın güzelliği”dir. Bu tema, şiirde yapı ve anlam kaynaşması sonucunda oluşmuştur.

7)

Dörtlükler

Nesnel Gerçeklikle İlişkisi

1.Dörtlük

Bahar mevsimiyle birlikte karların erimesi, suların çağlayıp coşması ve tan yıldızının doğması tabiata özgü bir gerçekliktir.

2. Dörtlük

Yağmurların sıkça doğmasından dolayı bulutlar bahar mevsiminde çok hareketlidir. Sıcaklık değerlerinin sürekli değişmesi rüzgarın hızını etkiler. Rüzgarlar, bulutları sürükleyip yeniden yağışları başlatır.

3. Dörtlük

Bahar mevsimiyle doğadaki bitki kökleri canlanıp yeşerir. Kırlarda, ovalarda, dağlarda  renk renk çiçekler açar.

4. Dörtlük

Bahar mevsiminin gelmesiyle havalar ısınır ve bazı hayvanlar kuş uykusundan uyanarak tabiatta kendilerine uygun yiyecekler arar, çiftlerini bulurlar.

8)Tabiat bütün çıplaklığıyla göz önüne serilmiştir. Anlatılan manzarada insanla ilgili bir ize rastlanmaz. Sanki insanların hiç dokunmadığı bir tabiat ortamından söz edilmektedir.

9)Türklerin destan döneminde tabiata verdiği önem ön plana çıkmaktadır. Göçebe ve atlı kültürün  egemen olduğu destan döneminde tabiat ve tabiatla ilgili unsurlar Türkler için tanrısal bir değer taşır.

2. Metin

1)a)Metne göre kahraman, konuklarına karşı son derece cömert, düşmana karşı çetin ve serttir. Düşmanı kaçırtan, göçürten, zor işlerin üstesinden gelebilen kahraman bir insandır.

b)Metinden hareketle, metnin yazıldığı dönemde Türklerin düşmanla sürekli mücadele halinde oldukları anlaşılmaktadır. Düşmana karşı güçlü olan kişiler toplum tarafından övgüler ve saygı  görür.

2)”Boynun tatup kadırgan” sözü düşmana gücünü kabul ettiren, boyun büktüren  anlamında kullanılmıştır. Bu söz Türklerin yiğitliğini ve gücünü ifade etmektedir.

Nova Yayıncılık Türk Edebiyatı 10 Sayfa 41 Cevapları İçin Tıklayınız.

Cevap Ver