Ortaöğretim 11. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları Yıldırım Yayınları

Ortaöğretim 11. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları Yıldırım Yayınları

Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Cemal Aksoy'un hazırladığı 11. sınıf dil ve anlatım ders kitabı Yıldırım Yayınları cevaplarını sizler için hazırladık. Sayfa 11 ile sayfa 24 arasındaki soruların cevaplarını yazımızda bulabilirsiniz. Sayfa 22- 23- 24 ünite sonu ölçme ve değerlendirme cevaplarımız yazımızın sonundadır. cemalaksoy.org

1.Ünite: Metinlerin Sınıflandırılması

Sayfa 11

Okul Dışı Etkinlik

Öğretici metinler ile sanatsal metinler; gerçeklikle ilişkileri ve yazılış amaçları bakımından, kullanılan anlatım türleri bakımından, dilin işlevleri bakımından, sözlü ya da yazılı anlatım oluşturması bakımından sınıflandırılır.cemalaksoy.org

Anlatıcının bir olayı ya da durumu anlattığı, naklettiği anlatım türüne öyküleyici anlatım denir. Anlatıcı olayı aktarırken kendine özgü bir bakış açısı geliştirebilir. Anlatıcı her zaman yazarın kendisidir. Ancak yazar isterse mikrofonu başka birine verip olayı ona anlattırır, isterse kendisi anlatır.

Hazırlık

1)      Sınıflandırma, birbirinden farklı özellikler gösteren nesne, olgu ve kavramları birbirine benzer öğelerle yan yana getirmedir.

2)      Edebi metinler, insanların güzele olan tutkusundan doğmuştur. İnsan daima güzelin peşinde olmuştur. Güzele olan bu tutkusu onu sanat eserlerine yöneltmiştir.

3)      Gerçekte olmadığı halde varmış gibi düşünülen, tasarlanan olay veya düşüncelere kurmaca denir.  Temel gerçeklik değiştirilerek sunulur.

Sayfa 12

1)      Metinde anlatılanlar kişisel bilgi ve deneyimlere bağlı kalınarak ortaya konmuştur.

2)      Bilgilendirme veya yönlendirme amacı olmayan, bir duyguyu, düşünceyi ya da güzelliği kişisel bir bakış açısıyla dile getiren metinlerdir. Bir       olayı, durumu anlatmak için yazılmıştır.

3)      Öyküleyici ve betimleyici anlatım türleri kullanılmıştır.

4)      Heyecana bağlı işlev, şiirsel işlev

Sayfa 14

1)      Metin kurmacadır. Edebi metinlerin asıl amacı yazarın kendi özgün yorumunu okuyucuya aktarmaktır.

2)      Betimleyici anlatım, öyküleyici anlatım

5)Öğretici metinler: Yazılış amacı, bilgi vermek, öğretmektir. Bilimsel konularla insanı ilgilendiren olayları, düşünceleri anlatır. Konular genellikle somut ve gerçektir. Ele alınan konular nesnel bir tutumla anlatılır. Dil göndergesel işleviyle kullanılır. Herkesin anlayacağı anlaşılır cümleler vardır.

Sanatsal Metinler: Edebi ve estetik zevk veren güzellikleri anlatım yoluyla yaratmak, okuyucuda çeşitli duygu ve düşüncelere yönelik  çağrışımlar ve sezgiler oluşması sağlamak amaçtır. Konular genellikle soyut, bireysel ve kurmacadır. Gerçekler olduğu gibi değil, sanatçının duygu ve düşünce süzgecinden geçerek yeniden anlatılır. Dil sanatsal işlevde kullanılır. Mecaz anlamlara yer verilir.

Sayfa 16

2. Etkinlik

Ahmet Haşim, Divan Reis :Anlatmaya bağlı

Bir Adam Yaratmak: Göstermeye bağlı

Sayfa 21

Değerlendirme Cevapları

 • 1)      Y,Y,D,Y
 • 2)      Göndergesel, anlatmaya, mecaz, gerçek
 • 3)      D
 • 4)      B
 • 5)      D
 • 6)      B
 • 7)      C

Sayfa 22-23-24

Ünite Sonu Değerlendirme Soruları Cevapları

 • 1)      Y,D,Y
 • 2)      Bilgi verme, güzeli aktarmak, sanatsal, göndergesel
 • 3)      A
 • 4)      C
 • 5)      D
 • 6)      C
 • 7)      E
 • 8)      A
 • 9)      D
 • 10)   C
 • 11)   B
 • 12)   C
 • 13)   C
 • 14)   A
 • 15)   D
 • 16)   Kullanılan dilin işlevleri, anlatım türleri, gerçeklikle ilişkileri, yazılış amaçları bakımından

Yıldırım Yayınları 11. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Sayfa 26-38 Cevaplarına Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Cevap Ver