Ortaöğretim Dil ve Anlatım 10. Sınıf Ders Kitabı Cevapları Öğün Yayınları

Ortaöğretim Dil ve Anlatım 10. Sınıf Ders Kitabı Cevapları Öğün Yayınları

cemalaksoy.orgÖğün yayınları 10. sınıf dil ve anlatım ders kitabı cevaplarını sizlere sunmaktadır. Sayfa 10 ile 39 arasındaki araştırma, hazırlık, değerlendirme, anlama yorumlama, ünite sonu ölçme ve değerlendirme sorularının cevaplarını yazımızda bulabilirsiniz. 

I.Ünite : Sunum, Tartışma Panel

Sayfa 10

Araştırma

1)Önceden hazırlık yaparak herhangi bir konu hakkında dinleyicileri bilgilendirmek sunumun en büyük amacı ve tarifidir. İyi bir sunumda bulunması gerekenler; araştırma, inceleme yapılmalı, sunumun planı yapılmalı, sunum gerekli teknolojik materyallerle desteklenmelidir. Sunum sayesinde dinleyiciler  herhangi bir konu hakkında gerekli bilgilere ulaşabilmektedir.

Hazırlık

1.Satın alacağımız ürünlerle ilgili karşımıza çıkan reklamlar bizi o reklam konusunda etkilemektedir. Bu durum, reklamların görselliklerle ve belli bir plana göre bize sunulmasıyla alakalıdır.

5.Akıllı tahta, tablet, projektör, bilgisayar, mikrofon vb.

1. Etkinlik

Sunum kelimesi “sun-“ fiilinden türemiş bir kelimedir. Herhangi bir konuda yapılan hazırlıkların belli bir plana göre insanları etkileyecek şekilde iletilmesi sunumun tanımına girmektedir.cemalaksoy.org

Sunulan konunun güncel olması gerekir. Sunumda değişik kaynaklardan yararlanılmalıdır. Slaytlardaki cümlelerde ayrıntılara yer verilmemelidir. Görsel ve işitsel unsurlardan faydalanılmalıdır. Slaytlar ve anlatımın eş zamanlı olması gerekir. Ses sistemi, projeksiyon, bilgisayar, tepegöz gibi teknolojik araçlar da kullanılmalıdır.

Sayfa 16

Sunumdan önce yapılması gerekenler: Sunumun amacı belirlenmeli, sunumun planlanması yapılmalı, sunum yapılacak yerin ve sunumda kullanılacak teknolojik araçların önceden kontrolü yapılmalı, sunumun yapılacağı dinleyiciler hakkında önceden bilgi sahibi olunmalı, toplumu ilgilendiren bir konu seçilmeli, konu hakkında geniş bilgi edinilmeli, slaytla konunun eş zamanlı olmasına dikkat edilmeli, sunumdan önce prova yapılmalı.

Sunum anında yapılması gerekenler: Etkileyici bir giriş yapılmalı, soru sorulmalı, alıntı yapılmalı, fıkra- öykü anlatılmalı, etkileyici vurgularda bulunmalı, konunun önemi belirtilmeli, dinleyicilerle göz göze temas kurulmalı, ses tonuna, jest ve mimiklere dikkat edilmeli

Sunumdan sonra yapılması gerekenler: Önemli konular özetlenmeli, girişle bağlantı kurulmalı, söz dolandırılmamalı, sunum sonrasında konuyla ilgili önemli kaynaklar verilmeli

9.Etkinlik

Konunun güvenirliliğini ve geçerliliğini sağlamak, dinleyicileri araştırmaya, incelemeye sevk etmek

10.Etkinlik

Göndergesel işlev

Sayfa 18

Anlama Yorumlama

2)Bilgisayar, projeksiyon gibi teknolojik araçlar eğitim ve öğretimin vazgeçilmez araçları olmuştur. Bu araçlar sayesinde bilgiye ulaşmak daha da kolaylaşmıştır. Araştırma ve inceleme faaliyetleri daha yaygınlaşmıştır.

11. Etkinlik

Sunumdan Önce Yapılması Gerekenler (E,E,E,E,E,E,E)

Sunum Sırasında Yapılması Gerekenler(E,E,E,E,E,E,E)

Sunum Sonrasında Yapılması Gerekenler(E)

Sayfa 19

12. Etkinlik

Slaytlar görselliğe hitap eden teknolojik materyallerdir. Sunum anında konuyla eş zamanlı kullanıldığında bilgilerin daha iyi öğrenilmesini sağlar.

Sunumda insanlara bilgi verildiği için dil göndergesel işlevde kullanılır.

Sunumda Kullanılan Teknolojik Araç Ve Gereçler:

Bilgisayar: Bilgilerin depolandığı, diğer teknolojik araçlara merkez olan aygıttır.

CD: Bilgilerin depolandığı aygıttır.

Projeksiyon Cihazı: Bilgisayar ve CD gibi teknolojik araçlardaki bilgilerin görselleştirildiği ara aygıttır.

Slayt Makinesi: Sunumu yapılacak konuyu özetleyecek bilgilerin görselleştirildiği cihazdır.

Mikrofon: Bilgilerin sunulmasını sağlayan ses aygıtıdır.

Sayfa 21

Değerlendirme Sorularının Cevapları

1)      Önceden hazırlık yapmak, teknolojiden faydalanmak, etkileyici ve vurgulu konuşmak

Uyum

Bilgi

2)      Y,D,D,D,D

3)      B

4)      E

5)      C

6)      C

7)      Sunumun amacını belirtmeli, konuya dikkat çekmeli, etkileyici bir giriş yapmalı

8)      Dinleyicilerin dikkatini konuya çekmek

9)      Dinleyicilerin sıkılmasını engellemek, dağılan ilgiyi tekrar toplamak

10)   Atatürk ilke ve inkılapların ışığında çağdaş medeniyetleri rehber edinen, toplumun aydınlanmasını, bilinçlenmesini amaçlayan bir düşünce sistemidir.

Tartışma

Sayfa 22

Araştırma

1)      Tartışma türü olmalarıdır.

Hazırlık

1.       Tartışma bir konuda farklı görüşlerin açıklanmasıdır. Münakaşa ise anlaşmazlık sonucu ortaya çıkan ağız kavgasıdır. Tartışma belirli kurallara göre yapılır.

2.       İnsanlar doğru bilgiye ulaşmak için farklı fikirleri duymaya veya kendi fikirlerini tanıtmaya ihtiyaç duyarlar.

3.       Gerçek doğru bilgiye, farklı bilgilerin ortaya dökülmesiyle ulaşılır. Aydınlanmak için sadece bizim fikirlerimiz yeterli değildir. Farklı fikirleri de tanıyarak eksikliklerimizi de görmeliyiz.

4.       Olmazdı. Fikirler tartışılarak, bu tartışma sonuçlarından yeni yol ve yöntemler ortaya konularak ilerleme olmaktadır.

Sayfa 25

3. Etkinlik

a-panel

b- açık oturum

c- forum

d- sempozyum

e- münazara

Sayfa 26

4.Etkinlik

Münazara birbirine zıt fikirlerin karşılıklı olarak savunulduğu tartışmadır. Münazara bir yarışma havasında geçer. Kazananı ve kaybedeni vardır. Jüri bulunmaktadır. Diğer tartışma türlerinde böyle bir durum söz konusu değildir.

5.Etkinlik

Topluma Açık Tartışmalar: Bir tartışma “kamu yararı” ilkesi göz önünde bulunduruyorsa yani toplumu aydınlatmak istiyorsa topluma açık tartışma adını alır. Topluma açık tartışmalarda konuşmacılar, üzerinde konuşulan bilgi ve birikimlerini, görgü, düşünce ve kanaatlerini halka anlatmayı, onları yönlendirmeyi amaçlar.

3.Tartışmalarda dil, göndergesel işlevde kullanılır.

Sayfa 28

8. Etkinlik

Konuyu, özellik ve sınırlarıyla dinleyiciye belirtmek

Konuşmacıları tanıtmak

Tartışmayı başlatmak

Konuşmacıların konu dışına çıkmasını engellemek

Herkese eşit konuşma süresi vermek

Özetler yaparak konuyu toparlamak

Tartışmanın sonucunu açıklamak

Sayfa 30

Değerlendirme Sorularının Cevapları

1)      Tartışma, göndergesel, konusunda uzman

2)      D,D,Y

3)      E

4)      E

5)      B

6)      D

7)      Tartışma sonunda değerlendirme yapmak bir sonuca ulaşmanın da ilk koşuludur.

8)      Güncel olmalı, toplumun tamamına hitap etmeli, tartışılabilir olmalı

Sayfa 31

Panel

Hazırlık

1)      Mümkün değildir. Her insanın eksik kaldığı yönler vardır. Bu nedenle de farklı görüşlere açık olmalıdır.

2)      Her öğretmenin alanıyla ilgili farklı fikirleri ve deneyimleri vardır.

3)      Bilgi paylaşımı, doğru bilginin yaygınlaşmasını, geçerliliğini arttırmaktadır.

Sayfa 35

Aynı konuyla ilgili farklı bakış açılarını ortaya koymak  panelin amacıdır.

1.Etkinlik

Toplumu ilgilendiren bir konunun dinleyici bir grubun önünde sohbet havası içerisinde tartışılmasıdır.

Dil, göndergesel işlevde kullanılır.

Panellerin düzenlenmesindeki amaç; bir sorunu çeşitli yönleriyle aydınlatmak, farklı görüşleri ortaya koymaktır.

Panelde dinleyiciler konuşmacılara soru sorabilir.

Paneller, daha çok bilim çevresini ilgilendiren akademik konularda yapılır.

Sayfa 37

8. Etkinlik

Konuşmacıları ve konuyu tanıtmak,

Tartışmacılara eşit süre vermek,

Konunun dışa çıkılmasını engellemek,

Tarafsız olmak

Panel sonunda konuyu toparlayıp sonucu özetlemek

Sayfa 38

Değerlendirme Sorularının Cevapları

1)panel, farklı görüşleri

2)D,Y,D,Y

3)B

4)E

5)E

6) Toplumu ilgilendiren bir konunun dinleyici bir grubun önünde sohbet havası içerisinde tartışılmasıdır.

Dil, göndergesel işlevde kullanılır.

Panellerin düzenlenmesindeki amaç; bir sorunu çeşitli yönleriyle aydınlatmak, farklı görüşleri ortaya koymaktır.

Panelde dinleyiciler konuşmacılara soru sorabilir.

Paneller, daha çok bilim çevresini ilgilendiren akademik konularda yapılır.

7)Türk eğitim sistemi üzerinde medyanın etkisi, kültürel yozlaşmada televizyonun etkisi, ülkemizdeki trafik kazalarının sebebi

8)Güncel, tartışılabilir, topluma hitap eden, sınırlanabilir, ilgi çekici olması, açık olması

Sayfa 39

Ünite Sonu Değerlendirme Sorularının Cevapları

 • 1)      E
 • 2)      E
 • 3)      D
 • 4)      D
 • 5)      E
 • 6)      E
 • 7)      B
 • 8)      B
 • 9)      D
 • 10)   Panelde dinleyiciler soru sorabilir ama tartışmaya aktif olarak katılamazlar. Forumda ise dinleyiciler aktiftir, soru sorabilir, tartışmaya katılabilirler. Panelin sonunda bazen forum düzenlenebilir.

Öğün Yayınları 10. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Sayfa 40-51 Cevapları İçin Tıklayınız.

Benzer yazılar

2 Yorum

 1. Geri İzleme: 10. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları Öğün Yayınları 2015-2016 | Cemal Aksoy Türk Edebiyatı, Dil ve Anlatım Dersleri Kaynak Sitesi

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir