Ortaöğretim Dil ve Anlatım 12. Sınıf Ders Kitabı Cevapları Paşa Yayıncılık

Ortaöğretim Dil ve Anlatım 12. Sınıf Ders Kitabı Cevapları Paşa Yayıncılık

 cemalaksoy.org, dil ve anlatım 12.sınıf ders kitabı cevaplarını sizlere sunmaktadır. Paşa Yayıncılık tarafından basılan dil ve anlatım 12 ders kitabı cevaplarının içinde sayfa 2 ile sayfa 15 arasındaki soruların cevaplarını bulabilirsiniz. 1. Ünite cevaplarını aşağıdan görüntüleyebilirsiniz. 

Sayfa 2

1.Etkinlik

Sanatsal metinler, bir duyguyu, bir düşünceyi  ya da tasarıyı sezdirmek, insanın doğa ve yaşam karşısındaki  durumunu öznel bir bakış açısıyla ortaya koymak amacıyla yazılırlar.

Hazırlık

1)      Bale, tiyatro, şiir, roman güzel sanatlar etkinliklerindendir. Bu sanatsal etkinlikler sayesinde insanlar kişiliklerini geliştirir, toplumuyla bütünleşirler.

2)      Her sanat etkinliğinin bir iletisi vardır.cemalaksoy.org

Sayfa 7

Yanıtlayınız

1)Olay Örgüsü: Üzeyir adlı bir köylünün kasabaya taşınıp taşınmama durumunu ortaya koymaktadır.

Kişiler: Üzeyir, Damatlar

Mekan: Anadolu’da bir kasaba

Zaman: Mevsim, ay, gece gündüz olarak zaman kendini hissettirmektedir.

Dil ve Anlatım: Sade, anlaşılır bir dil kullanılmıştır.

2)Hikayelerde yaşanabilir ya da yaşanmış olaylar anlatılmaktadır.

2. Metin(Ağustos Böceği ile Karıncalar)

Yanıtlayınız

1)      Olay Örgüsü: Karıncalar ile ağustos böceği arasında geçen diyaloglar

Kişiler: Karıncalar, Ağustos böceği

Zaman: Belirsizdir.

Mekan: Orman

Dil ve Anlatım: Sade, anlaşılır bir dil kullanılmıştır.

2)      Kurmacadır. Okuduğumuz metin bir fabl örneğidir. Fabllar, kurmaca metinlerdir.

Sayfa 11

Yanıtlayınız

1.a) Duygu ve hayale dayanır. İmge, mecaz, söz sanatlarına yer verilir.

b)Şiirde olay örgüsü, kişiler, yer, zaman gibi yapı öğeleri bulunmamaktadır. Bu yönüyle hikaye ve tiyatrodan ayrılmaktadır.

1. Etkinlik

Sanatsal metinlerde dil sanatsal işlevde kullanılır.

Kurmaca metinlerdir. Gerçek yeniden yorumlanarak yansıtılır.

İmge, mecaz, sanatlı bir dil kullanılır.

Bilgilendirme amacı yoktur.

Kelimeler mecaz anlamda kullanılır.

3. Etkinlik

Dilin, göndergeyi olduğu gibi ifade etmek amacıyla kullanılması—göndergesel işlev

Dilin; göndericinin, iletinin konusu karşısındaki duygu ve heyecanlarını dile getirmek amacıyla kullanılması- heyecana bağlı işlev

Dilin, alıcıyı harekete geçirmek üzere kullanılması- alıcıyı harekete geçirme işlevi

Dilin, iletisi kendinde olan metinlerde kullanılması- şiirsel işlev

Sayfa 12


b)Metinlerde dil sanatsal işlevde kullanılmıştır.

c)Şiirsel işlevde okuyucuyu bilgilendirmek yoktur. Göndergesel işlevde ise okuyucuya bilgi vermek esastır.

4.b)Sanat metinleri yorumlamaya, duyguya, hayale dayanır. Sanat metinlerini okuyanlar, kendi hayal dünyalarına göre sanat metinlerine anlam kazandırırlar.

4. Etkinlik

a)Toprak- Cumhuriyet dönemi hikaye geleneği

Ağustos Böceği ve Karıncalar- Fabl geleneği

Yıldızlara Bakmak- Modern Türk tiyatrosu geleneği

Gün Eksilmesin Penceremden- Modern Şiir Geleneği

5) Metinlerin yazarları yazdıkları eserlerle okuyucuyla iletişime geçmişlerdir. Çünkü her sanat eserinin okuyucuya aktarmak istediği bir mesajı vardır.

Sayfa 13

b)Deneme, öğretici metin türüdür. Öğretici metinlerde amaç bilgi vermek, okuyucuyu düşündürmektir. Sanat metinleriyle öğretici metinlerin iletisi farklıdır.

6. Etkinlik

Edebiyat, malzemesi dil olan güzel sanat etkinliğidir. Her sanat etkinliğinin malzemesi farklıdır.

7. Etkinlik

a)Gösterme etkinlikleri: tiyatro

Anlatma etkinlikleri: roman, hikaye

Kendini coşku ile ifade etme etkinlikleri: şiir

Sayfa 14

8. Etkinlik

c)Sanatsal işlevde kullanılmaktadır.

ç)Anlatmaya bağlı metinler sanatsal metinler içerisinde yer alır. Bu nedenle bu metinlerde temel gerçeklik, değiştirilerek, yeniden tasarlanarak aktarılır. Her sanat eseri yazıldığı dönemin inancından, kültüründen, sosyal yapısından izler taşır.

d)Anlatmaya bağlı metinler; roman, hikaye, masal, fabl, destan, mesnevi

e)Öğretici metinlerde bilgilendirmek amaçtır, kelimeler gerçek anlam da kullanılır. Sanatsal metinlerde yazarın yorumunu aktarmak esastır, kelimeler yan ve mecaz anlamda kullanılır.

Yorumlama, Güncelleme

2)Sanat metinlerinde verilmek istenen mesaj, okuyucuya sezdirilerek verilir.

3) Cahit Sıtkı, yaşamın sıkıntısından, eleminden bıktığını, çaresiz kaldığını dile getiriyor. Bu durumdan kurtulmak için geleceğe dair umudunu yitirmemek istiyor.

Sayfa 15

Değerlendirme Sorularının Cevapları

1)D,Y,D

2)Bale: Hareketle gerçekleştirilen sanat dalı

“Çalıkuşu” Romanı: Dille gerçekleştirilen sanat dalı

“Atatürk” tablosu: Çizgi ve renklerle gerçekleştirilen sanat dalı

Şarkı: Sesle gerçekleştirilen sanat dalı

3)Yaşanılan dünya insana vefasız davranmış, insana bir mutluluk kazandırmamıştır. Vefalı dost, insandan herhangi bir çıkar sağlamayan kara topraktır.

Paşa Yayıncılık 12. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Sayfa 16-20 Cevapları İçin Tıklayınız.

4 YORUMLAR

Cevap Ver