Ortaöğretim Türk Edebiyatı 10 Nova Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 146-147148-149-150

Ortaöğretim Türk Edebiyatı 10 Nova Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 146-147148-149-150

Aşık Tarzı Halk Şiiri (Koşma, Semai)

Ortaöğretim Türk Edebiyatı 10 Nova Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 146

Araştırma

1)Aşıklık ve aşıklık geleneği hakkında bilgi almak için tıklayınız.

3)Halk şairi: Şiirlerini doğal olarak saz eşliğinde, sözlü olarak söyleyen şairlerdir. Kalem şairi; şiirlerini kalem yazılı olarak vücuda getiren, belli bir eğitimden geçmiş sanatçılardır.

4)Sözlü edebiyat, kaynağını halk kültüründen alır.cemalaksoy.org

İnceleme

1.Metin-Koşma

1)Şiirde anlam ve ses kaynaşmasından oluşan dört birim vardır.

2)Şiirin teması özlemdir.

3)Şair anlamı pekiştirmek için “ben” zamirini kullanmıştır.

5)

b)Şiirdeki birimler “özlem” temasını oluşturacak biçimde düzenlenmiştir.

Halk şiirinin temelindeki anlayış, insanın günlük yaşamındaki duygu ve duyarlılıklardır.

Ortaöğretim Türk Edebiyatı 10 Nova Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 147

7)Şiirde anlatılanlar, gerçek yaşamda karşılaştığımız olay ve durumlar karşısında düşüncelerimizi, duygularımızı yansıtmaktadır.

8)Sevgilinin özellikleri: Ela gözlü, nokta benli, güzelliğiyle insanlara adeta ibret veren biridir.

Aşığın özellikleri: Sevgiliden ayrı kaldığı için bağrı yanık, hep kederli, yüreği hep özlem dolu biridir.

11)a)Söz sanatları: teşbih, istifham, teşbih

b)Şiirde “ben, aşk ateşi, cevr, boz bulanık sel, ayrılık odu, gönül” imgeleri kullanılmıştır. Bu imgeler halk şiiri geleneğine aittir.

Ortaöğretim Türk Edebiyatı 10 Nova Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 148

2.Metin-Semai

1)Okuduğumuz şiire göre aşık, sevgiliyi bir güzellik timsali olarak görmektedir.

2)a)

 

Redif

Uyak

Ses tekrarları

1.dörtlük

“ar,er” elif elif diye

“z” yarım uyak

L

E,i

2.dörtlük

“lı(-lu)”

“ş” yarım uyak

K,l,ş

A,ı

3.dörtlük

“-ar”

“-ar elif elif diye”

“t” yarım uyak

K,r

A,e

4.dörtlük

“-ar(-er) elif elif diye

“k” yarım uyak

D,k,r

A,e

 

b)Şiirde ses ahengini sağlamada uyak ve redifler başta olmak üzere aliterasyon, asonans ve kelime tekrarlarının önemli bir yeri vardır. bunlar, şiirin anlatımına akıcılık katar.cemalaksoy.org

3)Şairin şiirde günlük konuşma diline özgü doğal ve içten bir anlatım sergilemiştir.

4)Sevgilinin özellikleri: Balaban bakışlı, yayla çiçeği kokuşlu, elleri ak, yürüyüşü ördek gibi, güzel boylu biridir.

Aşığın özellikleri: Aşk elinden deli divane olup gezen biridir.

7)

a) Teşhis sanatı

Diğer söz sanatları: teşbih, teşhis, istiare, leffüneşr

b)Şiirde kullanılan dil ve imgeler aşık tarzı halk şiiri geleneğiyle ilişkilidir.cemalaksoy.org

8)

a)Şiirin kafiye şeması: abcd,dddb, eeeb,…

Ortaöğretim Türk Edebiyatı 10 Nova Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 149

Anlama Yorumlama

3)Gamze, “yan bakış” anlamında kullanılan bir imgedir. Divan şiirinde sıkça kullanılmıştır. Sevgilinin yan bakışı aşığın sinesini yaralayan bir dikene benzetilir. Divan ve halk şiirinde gamze, sevgilinin umursamazlığının sembolü olarak kullanılır.

Ortaöğretim Türk Edebiyatı 10 Nova Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 150

Değerlendirme Cevapları

1)B

2)Hece sayısı farklıdır. (8’li hece)

Dörtlük sayısı 3-5 arasındadır.cemalaksoy.org

3)YDDY

4)Soruda verilen mısralar farklı geleneklere bağlı sanatçılar tarafından kaleme alınmıştır. İfade ediş tarzları farklı olmakla birlikte iki şair aynı duygu ve düşünceyi dile getirmiştir. İki mısrada da teşbih sanatı görülmektedir.

5)C

6)D

7)koşma, semai, varsağı, destan

b)dörtlüktür

8)E

Ortaöğretim 10. Sınıf Türk Edebiyatı Nova Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 151-153-154 İçin Tıklayınız.

Cevap Ver