Ortaöğretim Türk Edebiyatı 10. Sınıf Ders Kitabı Cevapları Nova Basın Yayınları

Ortaöğretim Türk Edebiyatı 10. Sınıf Ders Kitabı Cevapları Nova Basın Yayınları

cemalaksoy.org, Türk edebiyatı 10. sınıf ders kitabı cevaplarını sizlere sunmaktadır. Sayfa 10- 19 arası etkinlik cevapları, anlama yorumlama cevapları ve değerlendirme sorularının cevaplarını yazımızda bulabilirsiniz. Cemal Aksoy, 10. sınıf Türk edebiyatı ders kitabı cevaplarını paylaşmaya devam edecektir. 

1.Ünite: Tarih İçinde Türk Edebiyatı

10. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Nova Cevapları Sayfa 10

Araştırma

10. sınıf türk edebiyatı ders kitabı cevapları novaUygarlık tarihi; yeryüzünde yaşamış ve yaşamakta olan insan topluluklarının tamamını ifade eden uygarlık kavramı aynı zamanda insanlığın ortak maddi ve manevi değerlerini de ifade eder. Uygarlık tüm insanlığı, medeniyet ise belli bir coğrafyada yaşayan insanların tarihten günümüze kadar getirmiş olduğu maddi ve manevi birikimlerdir. Uygarlık tarihi, insanlığın geçmişten günümüze taşıdığı bu maddi ve manevi değerlerin gelişim sürecini yani geçmişteki özelliklerini inceleyen bir bilimdir.cemalaksoy.org

10. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Nova Cevapları Sayfa 15

1)       16.yüzyılı anlatmaktadır. III. Metin, edebi metin özelliği göstermektedir.

2)      Edebiyat tarihi; edebi dönem, edebi eserler, şair ve yazarların edebi kişiliği, şair ve yazarların hayatlarını incelemektedir.

3)      Tarih, geçmişteki olayları sebep-sonuç ilişkisi içinde işleyen bilim dalıdır. Edebiyat ise fikir, duygu ve hayallerin güzel ve etkili bir şekilde anlatılmasıdır. Edebi eserlerde o döneme ait tarihi olaylardan yararlanılabilir. Her edebi eserde toplumun yaşadığı dönem özellikleri bulunabilir.

4)      I. Metin, II. Metin konuyu nesnel bir şekilde ele almıştır. Gerçek bilgilere yer verilmiştir. III. Metinde ise gerçeklik edebi bir dille anlatılmıştır. Gerçekliğe estetik bir bakış açısı kazandırılmıştır.

10. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Nova Cevapları Sayfa 16

5)      Bu eserin yazıldığı dönemde dini anlayış hakimdir. İslamiyetin edebi eserler üzerindeki tesiri büyüktür.

6)      Edebiyat tarihi, edebi eserlerle o eserleri yaratanları, sosyal çevresiyle beraber inceler. Böylece atalarımızın duygu, düşünce ve sanat anlayışları hakkında bize bilgi aktarır. Edebiyat tarihi ulusumuzun başlangıcından günümüze kadar  üretilen edebi eserleri tarihsel gelişim çizgisi içerisinde incelerken, o dönemin kültür ve sanat anlayışına bağlı kalır.

Anlama Yorumlama

1)      Uygarlık tarihi; edebiyat tarihi, sanat tarihi, askeri tarih, mimari tarih, ekonomi tarihi, dinler tarihi

10. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Nova Cevapları Sayfa 17-18

Değerlendirme Sorularının Cevapları

  • 1)      D
  • 2)      A
  • 3)      Tarihi belge, edebiyat, edebiyat tarihi, uygarlık
  • 4)      Şair ve yazarların hayatlarını inceler. Edebi eserleri inceler. Dönemin sosyal ve siyasi yapısını inceler.
  • 5)      Edebi eserler, yazıldıkları dönemin sosyal ve siyasi olaylarından etkilenirler. Yaşanmış bir tarihi olay, edebi eserlere konu olabilir.
  • 6)      C

Türk Edebiyatı 10. Sınıf Ders Kitabı Sayfa 19- 20-21 Arası Cevaplarına (Nova Yayıncılık) Ulaşmak İçin Tıklayınız.

1 YORUM

Cevap Ver