Ortaöğretim Türk Edebiyatı 11. Sınıf Ders Kitabı Lider Yayınları Sayfa 148-150-151 Cevapları

Ortaöğretim Türk Edebiyatı 11. Sınıf Ders Kitabı Lider Yayınları Sayfa 148-150-151 Cevapları

Saf (Öz) Şiir

Hazırlık Çalışması

Ortaöğretim Türk Edebiyatı 11. Sınıf Ders Kitabı Lider Yayınları Sayfa 150

1)Yahya Kemal’in sanat ve edebiyat anlayışı hakkında bilgi almak için tıklayınız.

Metni- İnceleme

1)Ahengi sağlayan öğeler uyak ve rediflerdir.

2)Şiirin teması “Osmanlı tarihi”dir.cemalaksoy.org

3)Şiirde ritim aruz ölçüsüyle sağlanmıştır.

4)Teşbih, telmih, teşhis, mübalağa, teşbih, mecazımürsel

Söz sanatları şiire anlam zenginliği ve çağrışım değeri katar, şiirdeki anlatımın yüzeysel, tekdüze kalmasına engel olur.

5)”asırlarca bir koşu, uğultu, rüya, hicret, hudut, ufuk, gurbet …”

6)Şiirdeki ses ve söyleyiş Servetifünun ve Fecriati şiirlerine göre daha sadedir.cemalaksoy.org

7)Şiir bentlerden oluşmuştur. Bentler arasında anlam ilişkisi vardır.

8)Şiirin teması, Osmanlı’nın Balkanlardaki izleri üzerine kurgulanmıştır.cemalaksoy.org

9)Şiir, teması bakımından gündelik hayatla ilgili değil, tarih ve tarih karşısında duyulan hislerle alakalıdır.

10)Şiirde geçen yer adları “Balkanlar ve Rakofça kırlarıdır.

11)Şiirin ikinci bölümünde anlatılanlar Balkan Savaşı’nı alır.

Ortaöğretim Türk Edebiyatı 11. Sınıf Ders Kitabı Lider Yayınları Sayfa 151

Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

1)Yahya Kemal

2)D

3)C

4)Kendi Gök Kubbemiz: Yahya Kemal Beyatlı

Malta Mektupları: Ziya Gökalp

Türk Sazı: Mehmet Emin Yurdakul

Göl Saatleri: Ahmet Haşim

11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Lider Yayıncılık  152-155-156-157-158 Cevapları İçin Tıklayınız.

7 YORUMLAR

Cevap Ver