Ortaöğretim Türk Edebiyatı 12 Mevsim Yayınları Ders kitabı Cevapları Sayfa 127-128-129-130-131-132-133

Ortaöğretim Türk Edebiyatı 12 Mevsim Yayınları Ders kitabı Cevapları Sayfa 127-128-129-130-131-132-133

Cumhuriyet Döneminde Halk Şiiri

Ortaöğretim Türk Edebiyatı 12 Mevsim Yayınları Ders kitabı Cevapları Sayfa 128

İnceleme

3)Vezin: 8’li hece ölçüsü

Kafiye/Redif: Şiirde yarım ve tam uyak kullanılmıştır. Dize sonlarındaki rediflerin dışında her dörtlüğün son dizesinde standart olarak “-a doğru” redifi kullanılmıştır.

Nazım şekli: Şiir, semai nazım şeklinin yapı ve ifade özelliklerini taşımaktadır.

Nazım birimi: şiirde nazım birimi olarak dörtlük kullanılmıştır.cemalaksoy.org

4)Şiiri meydana getiren birimler dörtlüklerdir. Dörtlükler arasında yapı, ses, ahenk ve tema bakımından ilişki vardır.

5)Şiirin teması özlemdir.

Ortaöğretim Türk Edebiyatı 12 Mevsim Yayınları Ders kitabı Cevapları Sayfa 129

2.Etkinlik

6)Şiirde geçen “naza doğru, saza doğru, size doğru, ize doğru, yüze doğru, yaza doğru” ifadeleri redif görevinde kullanılmıştır. Bu ifadeler şiire ses ahengi ve akışı sağlamaktadır.

3.Etkinlik

Halk şiiri, sosyal çevreden, dinleyici kitlesinden, müzikten ve gelenekten kopuk olmamalıdır. Bunlar, onu şekillendiren temel unsurlardır.cemalaksoy.org

Ortaöğretim Türk Edebiyatı 12 Mevsim Yayınları Ders kitabı Cevapları Sayfa 130-131-132

Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

1)DDYYYDD

2)Ahmet Kutsi Tecer, Anonim-Aşık Tarzı-Dini Tasavvufi halk edebiyatı, tabiat-aşk-ayrılık-gurbet temaları, bade içme

3)E

4)D

5)B

6)B

7)A

8)Aşık Veysel Şatıroğlu: Sazımdan Sesler

Murat Çobanoğlu: Kiziroğlu Mustafa Bey

Şeref Taşlıova: Gönül Bahçesi

Aşık Mahzuni Şerif: İşte Gidiyorum Çeşmi Siyahım

Aşık Feymani: Ahu Gözlüm

Abdurrahim Karakoç: Vur Emri

Ortaöğretim Türk Edebiyatı 12 Mevsim Yayınları Ders kitabı Cevapları Sayfa 133-134

3.Ünite Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

1)DYDDDDDYDDDYDDYD

2)Türk şiirini bir kez daha ve bir bütün olarak değerlendirmeye yönelik düşünceler, askeri darbelerin, II.Dünya Savaşı, toplumsal olaylar, Beş Hececiler, Milli Edebiyat, imge ve uzak çağrışımlara önem verilmesi, Nazım Hikmet, Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Anday, Oktay Rıfat Horozcu, 1988-Seyyit Nezir-İnsanın Beyaz Konusunda-Yeni Bütün, sembolizm-empresyonizm

3)D

4)B

5)C

6)Ahmet Haşim: Piyale cemalaksoy.org

Arif Nihat Asya: Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor

Yahya Kemal Beyatlı: Eski Şiirin Rüzgarıyla

Cahit Sıtkı Tarancı: Otuz Beş Yaş

Mehmet Akif Ersoy: Safahat

Sabri Esat Siyavuşgil:Odalar ve Sofalar

Hilmi Yavuz: Küller ve Zaman

Cahit Zarifoğlu: Yedi Güzel Adam

Ziya Osman Saba: Geçen Zaman

Turgut Uyar: Kayayı Delen İncir

Erdem Bayazıt: Risaleler

İlhan Berk: Türkiye Şarkısı

Edip Cansever: Umutsuzlar Parkı

Ahmet Muhip Dıranas: Olvido

İsmet Özel: Evet İsyan

Cahit Külebi: Yeşeren Otlar

Behçet Necatigil: Eski Toprak

Nazım Hikmet Ran: 835 Satır

Sezai Karakoç: Gül Muştusu

Ahmet Oktay: Yol Üstünde Semender

Attila İlhan: Ben Sana Mecburum

Cemal Süreya: Sevda Sözleri

7)

1)Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir( 1920-1950)

2)Öz Şiir( 1920-1940)

3)Cumhuriyet Döneminde Halk Şiiri

4)Garip Şiiri (1940-1950)

5)İkinci Yeni Şiiri (1950-1965)

6)Toplumcu Şiir (1940-1960)

7)1980 Sonrası Şiir

8)Toplumcu Şiir (1920-1940)

9)Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir (1940-1960)

10)İkinci Yeni Sonrası Toplumcu Şiir ( 1960-1980)

Sabri Esat Siyavuşgil (1), Rıfat Ilgaz (8), Murat Çobanoğlu (3), Orhan Veli Kanık(4), İlhan Berk (5), Fazıl Hüsnü Dağlarca (9), Şüküfe Nihal Başar (7), Haydar Ergülen (7), Nazım Hikmet Ran (8), İsmet Özel (10)

Mevsim Yayınları 12. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 150-151 Cevapları İçin Tıklayınız.

10 YORUMLAR

  1. […] Ortaöğretim Türk Edebiyatı 12 Mevsim Yayınları Ders kitabı Cevapları Sayfa 127-128-129-130… Ortaöğretim Dil ve Anlatım 12 Ders Kitabı Paşa Yayıncılık Açık Oturum Sayfa 136 Cevapları Ortaöğretim Dil ve Anlatım 11 Ders Kitabı Yıldırım Yayınları Sayfa 134-135-136-137-138-139-140-141-142-143 Cevapları Ortaöğretim Türk Edebiyatı 10 Nova Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 146-147148-149-150 Ortaöğretim Türk Edebiyatı 11 Ders Kitabı Lider Yayıncılık Cevapları Sayfa 138-139-142-143-144 Ortaöğretim Türk Edebiyatı 11. Sınıf Ders Kitabı Lider Yayıncılık Sayfa 130-131-133-134-135-136-137 Cevapları […]

  2. mevsim yayıcılık 12. Türk Edebiyatı ders kitabı sayfa 152-154-155-156-157-161-162-163-164 lütfen en kısa zamanda cevaplarını yayınlayabilir misiniz ??

Cevap Ver