Ortaöğretim Türk Edebiyatı 12. Sınıf Ders Kitabı Cevapları Mevsim Yayıncılık

Ortaöğretim Türk Edebiyatı 12. Sınıf Ders Kitabı Cevapları Mevsim Yayıncılık

Türk edebiyatı 12. sınıf ders kitabı Mevsim Yayıncılık cevaplarıcemalaksoy.org sitesinde bulabilirsiniz. Diğer Türk edebiyatı ders kitabı cevaplarıyla birlikte lise 4 Türk edebiyatı ders kitabı cevaplarını sizler için hazırladık. Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının oluşumu ünitesi ile ilgili kitap cevaplarımız aşağıdadır. Sayfa 12 ile sayfa 25 arası cevaplarını yazımızda bulabilirsiniz. 

1.Ünite: Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının Oluşumu

Sayfa 12

Hazırlık

Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı, yeni Türkiye’nin temellerinin atıldığı, siyasi, ekonomik, sosyal alanlarda birçok yeniliğin meydana getirildiği bir ortamda gelişmiştir. cemalaksoy.org

3.Etkinlik

Memleket, insanların birlik ve beraberlik içerisinde yaşadığı vatan toprağıdır. İnsanların bu vatan toprağına ait acıları, sevinçleri, emekleri o vatan toprağına memleket özelliği kazandırır. Cumhuriyet dönemi eserlerinde memleket sevinci, memleketin güzellikleri gibi temalar çokça işlenmiştir.

Edebiyat, dönemin sosyal ve siyasi olaylarından etkilenir. Edebi eser, yazıldığı dönemin aynasıdır. Sanatçı, gördüklerini edebi eserine kendine has üslupla dile getirir. Bu dönemde meydana gelen olaylar, edebiyatı da etkilemiştir.

Sayfa 15

1)Türk edebiyatının gelişmesine yön veren yenileşme çabalarının dayanak noktası Cumhuriyetin ilanı ile başlayan siyasal, toplumsal ve kültürel değişimlerdir.

2)Memleket edebiyatı, cumhuriyet dönemi Türk edebiyatından da önce başlamış bir gelenektir. Milli edebiyat dönemiyle başlayan bu anlayış cumhuriyetin ilk yıllarında da devam etmiştir. Bağımsızlığını kazanan, cumhuriyete dayalı yeni bir devlet anlayışına geçen Yeni Türkiye, edebiyat alanında da kendini geliştirmiş, uzun süre unutulan, yalnız bırakılan Anadolu’ya ve Anadolu insanına kucak açmıştır.

3)Türk edebiyatı, başlangıçtan günümüze farklı kültürlerin etkisinde kalmıştır. Tanzimat Fermanı ile birlikte yeni bir kültürün, anlayışın etkisi altına girmiştir. Bu yeni anlayışla birlikte edebiyatımız zenginleşmiş, kendini geliştirmiştir. Bununla birlikte eski anlayışlardan bazıları önemini kaybetmiş, bazı eski anlayışlar ise kendini yine devam ettirmiştir. Bu nedenle edebiyat, bir bütündür.

Sayfa 17

5.Etkinlik

Tanzimat dönemi eserlerinde hak, adalet, eşitlik, kanun gibi kavramlar eserlerin temel noktasını oluşturmaktadır. Bu kavramlara uygun siyasi ve toplumsal alanlarda birtakım düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemeler çağdaş Batı medeniyetlerinin de temelini oluşturmaktadır. Atatürk ilke ve inkılaplarının da asıl amacı çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmaktır.

Sayfa 19

4)Anadolu ve Anadolu insanı Milli edebiyat  ve cumhuriyet dönemi eserlerinde sıklıkla anlatılmıştır. Memleket edebiyatı olarak ifade ettiğimiz bu anlayış sayesinde Anadolu köylüsün aydınlanması amaçlanmış, bilinçli toplumun temelleri atılmak istenmiştir.

Sayfa 21

6)Anadolu’yu ve Anadolu insanını tanıtmak

7)Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatında açık, anlaşılır ve sade bir dil kullanılmıştır. Halkın anlayacağı şekilde eserler kaleme alınmıştır.

8)Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının dayandığı temeller; Anadolu halkı, Anadolu, Anadolu’nun güzellikleri, milli bilinç ve milli tarihtir.

Sayfa 24

Anlama Yorumlama

1)Sosyal ve siyasi olaylar edebi eserleri etkilemiştir. Yazar ve şairler, ortaya çıkan yeniliklerden etkilenmiş, yeniliklerin öncüsü olmuşlardır.

2)Anadolu coğrafyası ve memleket insanı roman ,hikaye ve şiirlerde yaşantılarıyla, sosyal ve ekonomik durumlarıyla ifade edilmiştir.

3)Atatürk ilke ve inkılapları yeniliğin peşinde olmuş, halkın müreffeh bir yaşama ulaşması için dayanak noktası olmuştur. Edebi eserlerde de toplumu ve toplumu yönetenleri bilinçlendirmek amaçlanmıştır.

Sayfa 25

Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

1)Y,D,D,Y

2)ulus,milli edebiyat, roman ve hikaye, cumhuriyet dönemi türk edebiyatı

3)E,

4)A

5)Cumhuriyetin ilanı(5), halifeliğin kaldırılması(1), TBMM’nin açılışı(6), Ankara’nın başkent olması(7 ), Harf inkılabı(4), Saltanatın kaldırılması(3), Soyadı kanunu(2) 

Mevsim Yayınları 12. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 112-113 İçin Tıklayınız.

Cevap Ver