Osmanlıcılık Akımı, Özellikleri, Temsilcileri

Osmanlıcılık Akımı, Özellikleri, Temsilcileri

Osmanlı aydınlarının Tanzimat'tan itibaren benimsediği fikir akımıdır. Avrupa devletlerinin sömürgeci anlayışları ve yüzyıllar öncesine dayanan Hilal-Haç kavgasının etkisiyle Osmanlı'ya saldırmaları sonucu doğmuştur. Ortaya çıkış nedenleri arasında; Osmanlı Devleti'nin etnik yapısının farklı olması, Fransız İhtilali sonucu ortaya çıkan Milliyetçilik akımından etkilenilmesinin istenmemesi, ülkenin toprak kaybetmesi, iç ve dış isyanların artması gibi nedenleri de sayabiliriz.

Amacı; din, dil, ırk, mezhep farkı gözetmeksizin ülkedeki bütün etnik grupları "Osmanlı" ulusu kabul etmek; böylece devletin menfaati doğrultusunda bir arada tutmaktır. "İttihad-ı anasır" düşüncesi hakimdir. "Osmanlı çatısı altındaki bütün etnik gruplar Osmanlı'dır." düşüncesi benimsenmiştir. Temel düşüncesi, Osmanlı'nın eski ihtişamlı günlerine geri dönmektir.

II. Mahmut, Abdülmecit, Abdülaziz ve II. Abdülhamit tahtta oldukları sürece Osmanlıcılık düşüncesiyle hareket etmişlerdir. Tanzimat aydınları da Osmanlıcılık düşüncesiyle hareket etmişlerdir. Türk ve Türkçe kavramları yerine "edebiyat-ı osmani", "Osmanlı", "Osmanlı milleti" ve "lisan-i Osmani" gibi kavramları kullanmışlardır.

Osmanlıcılık düşüncesi Türk aydınları ve devlet yönetimi tarafından Balkan Savaşı'na kadarv sürmüştür. Osmanlı'ya bağlı Rum, Gürcü, Bulgar, Ermeni, Sırp, Arap gibi etnik unsurların devletten kopması sonucu Osmanlıcılık düşüncesi sona ermiştir.

Temsilcileri

Şinasi, Mizancı Murat, Ahmet Vefik Paşa, Namık Kemal, Ali Suavi

 

Cevap Ver