Öz (Saf) Şiir Anlayışını Sürdüren Şiir ve Temsilcileri

                  Öz (Saf) Şiir Anlayışını Sürdüren Şiir ve Temsilcileri

ders notları, türk edebiyatı ders notları, dil ve anlatım ders notları, konu anlatımı Öz(saf) şiir, Paul Valery’nin şiirde, dili her şeyin üstünde tutan görüşünden haraketle; bazı şairlerimizde görülen ortak zevk ve anlayıştır. Şiirde her türlü ideolojinin dışında kalarak sadace okuyucuda estetik haz uyandıran bu anlayış, temsilcilerini her türlü eğiliminin dışında tutup bağımsız kişilikler olarak şiir yazmaya yöneltmiştir.Türk edebiyatında Öz Şiir eğilimi AHMET HAŞİM'İN "Şiir Hakkında Bazı Mülahazalar" adlı makalesiyle başlar.

 

 

 

 

Saf Şiirin Özellikleri

 1. Şiir dili her şeyin üzerindedir.
 2. Şiir bir biçim sorunudur.
 3. Şairler iç ahengi yakalayabilmek için söz sanatlarında, ses benzerliklerinden, redif ve kafiyeden yararlanmışlardır.
 4. Amaç iyi ve güzel şiir yazabilmektir.
 5. Dilde saflaşma, sadeleşme görülür.cemalaksoy.org
 6. Şiir, soylu bir sanat olarak kabul edilir.
 7. En değerli şey dizedir.
 8. Şairlerin kendilerine özgü imge düzenleri vardır.
 9. Sembolizmden etkilenmişlerdir.
 10. İçsel ve gizemsel bir yaklaşımla insan anlatılır.
 11. İşlenen temalar sıradan okurun anlayamayacağı niteliktedir.
 12. Güzel şiirin ancak çalışılarak elde edileceği ve şiirin emek  işi olduğu görüşü hakimdir.
 13. toplum için değil, sanat için olduğunu iddia ederler ve şiirlerini sanat için yazılır.

Saf(Öz) Şiirin Temsilcileri

3 YORUMLAR

Cevap Ver