Ana Sayfa Blog Sayfa 136

12.Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 2.Dönem 2.Yazılı

12.Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları 1. Garip akımının özelliklerinden beşini yazınız. (5x5=25 P) - Amaçları, şiirde iç ahengi yakalamaktır. - Dış ahenk öğesi olan ölçü ve uyağa önem vermezler. - Söz sanatların şiir için zararlı bulmuşlar ve şiirin kaynağının bilinçaltı olması gerektiğini savunmuşlardır. - “Şiir halka seslenmelidir” anlayışıyla günlük hayatta olan her şeyi şiire konu olarak almışlardır. - Şiire halktan,...

12.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Soru ve Cevapları

12.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Soru ve Cevapları 1)Aşağıda verilen yargıları doğru-yanlış durumlarına göre inceleyiniz(D/Y)(12p)  ( Y   )İkinci Yeni şairleri folklor öğelerine yaklaşarak halk kültüründen yararlanmıştır.  (  Y  ) Garip şiiri Divan edebiyatının nazım biçimlerinden ve anlatımından yararlanmıştır.  ( D   ) Garip dışında yeniliğini sürdüren şairler, şiirdeki lirizmi kaybetmeden şiirlerini yazmışlardır.  ( Y   ) Atilla ilhan Maviciler olarak bilinen Toplumsal Gerçekçi...

12.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Soruları

12.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Soruları 1)     I. Yanlış Batılılaşma II. Aydın- halk ilişkisi III.Atatürk ilke ve inkılapları IV.Doğu- batı karşılaştırması V. Kurtuluş Savaşı Aşağıdaki eserlerden hangisi Milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren sanatçıların işlediği yukarıdaki temalardan herhangi biriyle yazılmamıştır? A)     Yaban B)      Ateşten Gömlek C)      Sinekli Bakkal D)     Kiralık Konak E)      Kuyucaklı Yusuf 2)       Aşağıdakilerden hangisinde Milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren eserlerle ilgili yanlış bilgi verilmiştir? A)     Toplum değişim...

12.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları

12.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları 1)                            Türkiye üzgün yurdum, güzel yurdum Asmaların üstünde gün ışığı En güzel geleceğin yakışığı Türkiye, üzgün yurdum, güzel yurdum Zinciri altında kımıldayan Bitecek sanıldığı yerden başlayan Bu şiir aşağıdaki sanatçılardan hangisinin edebi anlayışını örneklemektedir? A)     Ülkü Tamer                               B) Ataol Behramoğlu C) Cahit Külebi        ...

12.Sınıf türk Edebiyatı 2.Dönem 3.Yazılı Test Soruları

12.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 3.Yazılı Test Soruları 1)        Aşağıdakilerden hangisi bir edebiyat topluluğu değildir? A)       Beş Hececiler B)        Yedi Meşaleciler C)        Fecri Ati Edebiyatı D)       Tanzimat Edebiyatı E)        Edebiyatçılar Derneği 2)        Aşağıdakilerden hangisi Mehmet Akif’in Safahat adlı kitabının yedi bağımsız bölümünden biri değildir? A)       Üç Şehitler Destanı B)        Hakkın Sesleri C)        Asım D)       Fatih Kürsüsünde E)        Gölgeler 3)        Yaban adlı eserin türü ve yazarı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A)       Hikaye- Peyami Safa B)        Şiir- Yakup Kadri...

12. Sınıf Türk Edebiyatı 2. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları

12. Sınıf Türk Edebiyatı 2. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları Ortaöğretim 12. sınıf Türk edebiyatı yazılı sınav sorularını sizlerle paylaşıyoruz. lise 4 Türk edebiyatı yazılı soru ve cevapları aşağıdadır. 20 soruluk 12. sınıf Trük edebiyatı 2. dönem 2. yazılı test soru ve cevapları aşağıda verilmiştir. cemalaksoy.org, Türk edebiyatı 12. sınıf 2. dönem 2. yazılı sorularını çözerek edebiyat sınavlarında başarılı...

12.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Soru ve Cevapları

12.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Soru ve Cevapları 1)Aşağıda verilen yargıları doğru-yanlış durumlarına göre inceleyiniz(D/Y)(12p) ( Y   ) İkinci Yeni şairleri herkesin anlayabileceği bir dil seçerler,imgeyi saf dışı bırakırlar. ( Y   ) Atilla İlhan bireysel temaları işlememiş bir şairimizdir. (  D  ) Hisarcılar, manevi değerlerin şiirde yer alması için mücadele vermişlerdir. (  Y ) İkinci Yeni şairleri eserlerinde toplumsal konulara yönelmiş,toplumsal sorunlar...

12.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları

12.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları 1. ---- Sodom ve Gomore adlı romanı, siyasî ve toplumsal tarihimizi yazacaklar için ---- niteliği taşır. Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi gerekir? A) Halide Edip’in – eleştiri B) Ahmet Rasim’in – bilim kurgu C) Refik Halit’in – yaşam öyküsü D) Yakup Kadri’nin – belgesel E) Hüseyin Rahmi’nin – macera 2. Ben, sanatta bir akıma bağlanmaya karşıyım....

10.Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 2.Dönem 1.Yazılı

10.Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 2.Dönem 1.Yazılı   1)  Dünyanın en uzun destanı hangi millete aittir?                     Sümerler   2)  Kutadgu Bilig’in kelime anlamını yazınız.                  Mutluluk veren bilgi   3)  Mesnevinin nazım birimi nedir?                      beyit   4)  Maniler kaçlı hece ölçüsüyle yazılır?      ...

Romanlarda Hangi Bakış Açıları Kullanılır?

Romanlarda Hangi Bakış Açıları Kullanılır? Sanatsal bir metin olan roman, anlatmaya bağlı bir edebi metindir. Roman, uzun soluklu yazılardır. Kişi ve olay örgüsü bakımından hikayeye...

Tarih Öğretmeni Sitesi