Paragraf Çeşitleri

Paragraf Çeşitleri

Paragrafta ana düşünce dışında, okurun okuduğunu yorumlamasına yönelik sorulan bazı soru tarzları da vardır ki bunlar paragrafta diğer türleri oluşturur. Okurun paragraf üzerindeki dikkatini ölçen bu soru tarzlarını ve paragrafları çeşitli bölümlere ayırmak mümkündür.

1)Karakter Paragrafları

Paragrafta, genellikle alanında uzman olmuş bir yazarın, şairin, tiyatrocunun, eleştirmenin ya da uzman olmayan sıradan bir insanın, öğretmenin, annenin, babanın , gencin ……. Özellikleri verilir ve bu özelliklere dayanılarak o kişi hakkında yorum yapılması istenir. Parça boyunca tanıtılan kişiye uygun davranışlar, uygun olmayan özellikler seçeneklerde sorulur.cemalaksoy.org

Bilgi notu:

Bu tür paragraflarda sadece verilen özellikleri dikkatli okumak ve bu özellikleri şahsi yorumlamamak gerekir.  

2)Yakınma Paragrafları

Paragrafta bir durumdan, bir kişiden ya da içinde bulunulan ortamdan şikayet edilmesidir. “Yazarın yakındığı ya da asıl yakındığı nedir?” şeklinde sorulan bu tip sorular için parçada sözü edilenler ve sözü edilenin şikayet unsuru olabilecek yönü titizlikle değerlendirilmelidir. Yazar, sözü edilen durumla ilgili şikayetlerini parça boyunca sıralamıştır ve okurdan bu şikayetin ne olduğunun bulunması istenmiştir.

3)Varlık Ya Da Kavramın Sınırlandığı Paragraflar

Paragrafta herhangi bir varlık ya da kavramın özelliklerinin verilip de o özellikleriyle ilgili parçada neyin vurgulandığının sorulduğu soru kökleridir. “Parçada kitaplarla, okulla, bilgisayarla, televizyonla, oyuncaklarla vs. ilgili vurgulanmak istenen nedir? Şeklinde sorularla karşımıza çıkan paragraflardır. Parçada sözü edilen varlık ya da kavramın her ne ise onun özellikleri dikkatle değerlendirilmeli ve onunla ilgili düşünebilecek en kapsamlı yargı parçadan çıkarılmalıdır.

4)Duygu ve Durum Paragrafları

Paragrafta, bazen bir şiirin bazen de bir yazının hangi duygu hakimiyetinde olduğunun bulunmasıyla ilgili soru tipleridir. Metni yazanın ya da kahramanların ruh durumunun sorgulandığı paragraflardır. Bu paragrafta sözü edilenin ruh durumu ayrıntılı bir şekilde incelendikten sonra o kişinin içinde bulunduğu durum ya da taşıdığı duygu seçeneklerde aranmalıdır.

5)Genelleme Ya Da Sonuç Paragrafları

Paragrafta anlatılanların özel bilgiler olduğu düşünülmüştür. Bu özel yani detaylı bilgilere dayanarak okurun bir genellemeye yani özet ve sonuç bilgiye ulaşması hedeflenir. Aslında parçada anlatılanlara dayanılarak parçadan bir ana düşünce çıkarılmalıdır. Fakat bu ana düşünce parçanın içinde değildir, parçaya dayanılarak yapılan yorum yani genellemedir. cemalaksoy.org

Cevap Ver