Paragraf Soruları Test Çöz-1

Paragraf Soruları Test Çöz-1

Paragraf ile ilgili sorular hayatımızda önümüze çıkabilecek her sınavda sorulabilir. Okuduğunu anlama, yorumlama becerilerini ölçen bu bu sorular son yıllarda YGS, LYS, KPSS, TEOG gibi sınavlarda daha yoğun olarak sorulmaktadır. Paragraf konusuyla ilgili hazırladığımız konu testleri ister sitemizde çözebilir isterseniz de indir bağlantısına tıklayarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Word belgesi şeklinde düzenlediğimiz soruların cevap anahtarı da ilgili dosyanın içinde bulunmaktadır.

 

1) Mümkün olduğu kadar, yapıtın aslına bağlı kalmaya çalışırım, metindeki hiçbir şeyi değiştirmem, her şeyi  aynen yansıtırım. Yalnızca deyimler, espriler ve argolarda kelime kelime değil; anlatılmak isteneni verecek şekilde çeviri yaparım. Benim bir çevirmen olarak en büyük özelliğim, okuyucunun anlayamayacağını düşündüğüm yerde, sayfanın altına dipnot koymamdır.

     Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine verilmiş bir cevap olabilir?

 1. Çeviri yaparken nelere dikkat edersiniz?
 2. Daha çok belli türlerdeki yapıtları mı çeviriyorsunuz?
 3. Sizce çeviri yapmak, yeni bir yapıt ortaya koymak mıdır?
 4. Çeviri yaparken eseri aynen aktarmak mümkün müdür?
 5. Çevirdiğiniz yapıtların aslını koruduğuna inanıyor musunuz?
 6.  

2) Yazarın henüz yayımlanmamış yapıtını incelemiş biri olarak şunları söyleyebilirim: Bu yapıtta, sözcüklerin dünyasını tam olarak keşfetmek ince bir zekayı, iyi bir kavrayış gücünü ve iyi bir eğitimi gerektiriyor.  Bu durum, bilmeceden hoşlanmayan okuru zorlayabilir. Sıradan bir okura, “ Beni kitap raflarından kaldır.” Dedirtecek türden bir kitap bu. —- Çünkü ancak sonuna kadar sabırla okunduğunda, söylenenler bütünüyle anlaşılabilir.

Bu parçada boş bırakılan yere, düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 1. Ancak üsluptaki kapalılık okuru çok sıkabilir
 2. Okumak, insanı günlük sıkıntılardan uzaklaştırıyor.
 3. Yine de bu yapıt, son sayfasına kadar okunmalıdır.
 4. Bu, alıntıların gerçek olmadığını göstermez
 5. Ama bazı bölümlerinin eğlenceli olduğu da bir gerçek.

 

3) Dil bir anlatım ve iletişim aracıdır. Destan, masal, hikaye ve roman gibi anlatıma dayalı yazınsal türler, bu araçtan farklı şekillerde yararlanır. Bu türlerin tek hedefi vardır: İnsanı anlatmak. Doğal olarak bu türler —.

Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 1. bilinmeyen pek çok yönüyle edebiyat tarihimize ışık tutar.
 2. kendi yeteneğinin farkına varamayan birçok sanatçıyı gün yüzüne çıkarır.
 3. Dilde ustalaşmayı hedef kabul ederek ilerlemeye çalışan yazarlara yeni ufuklar açar
 4. Anlatım yönüyle birbirinden farklı biçimde, ama merkezine insan yerleştirilerek oluşturulur
 5. toplumsal gerçeklerin dışına çıkarak bireyselliği vurgular.

 

4) Aslında şiir okumak da en az yazmak kadar sorumluluk gerektiriyor. Seçici bir şiir okuru olmak kadar zor, zor olduğu kadar da güzel bir şey yoktur. Gerçek şiir okurları da en az, şair kadar önemlidir. Çünkü —. Böylece, şair, kendisinin bilinmeyenlerini anlayacak okurlar bularak şiir yazmaya devam eder.

Bu parçada boş bırakılan yere, düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi en uygundur.

 1. Her okur, şiirden kendine göre bir anlam çıkarır
 2. Şiir, öteki yazın türlerinden çok daha zor bir biçimde oluşturulur.
 3. Şiir, seçkin bir okur kitlesiyle buluştuğunda bütün gizlerini ortaya çıkarır.
 4. Şiir, anlaşılması yoğun çaba gerektiren bir yapıya sahip bir türdür.
 5. Okur, şiirin kendisini gerçek yaşamın sıkıntılarından uzaklaştırmasını bekler.

 

5) (I) İspanya ve Endülüs deyince akla gelen yerlerden biri kuşkusuz Elhamra Sarayı’dır. (II) Gerek geometrik desenli seramikler, gerek küfi yazının ağırlıkta olduğu alçı bezemeleriyle İspanya’daki en görkemli yapıdır. (III) Bu görkemli saray, Nasri Hanedanlığı sırasında 1238-1358 yılları arasında yapılmıştır. (IV) Bahçesinin güzelliği ve yapıdaki usta işçilik, sarayın Batılıların gözünde Binbir Gece Masalları’nın geçtiği yere benzetilmesini sağlamıştır. (V) Binbir Gece Masalları Batı’da pek çok yapıta ilham kaynağı olmuş benzersiz bir yapıttır.(VI) Üç ana yapıdan oluşan saray, birbirine geçitler ve iç bahçe niteliğindeki avlularla bağlanmıştır.

Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?

       A)II.      B)III.    C) IV.     D) V.      E)VI

 

6) Betimleme, her yazarın az yada çok başvurduğu anlatım biçimidir. Bazı ruhsal betimlemelerde kahramanın iç dünyası öyle çarpıcı ve içten resmedilir ki okur, kendi iç dünyasının deşifre edildiği düşüncesine kapılır. Bazı görüntü betimlemeleri de var ki, anlatılan varlık gözümüzle görmemize gerek kalmayacak denli gerçekçi şekilde resmedilmiştir. Sözcükler koku, renk ve görüntüye dönüşüp karşımızda somutlaşmıştır. Zaten —.

Bu parçanın sonuna, düşüncenin akışına göre, aşağıdakilerden hangisinin getirilmelidir?

A) iyi bir betimleme, gerektiğinde abartıya da yer vermelidir

B) anlatımıyla okuru etkileyen yapıtlar, her dönem ilgi görür

C) betimleme, her yazarın kalemindeki kusurları da açıkça gösterir

D) betimlemenin amacı anlatılmak isteneni zihinde canlı bir biçimde görüntülemektir

E)kimi betimlemeler içe dönük, kimi ise dışa yöneliktir.

 

7) (I)Hiçbir sözcük, tek başına, isteklerimizi tam olarak anlatmaya yetmez.(II)Sözcükler teker  teker  birtakım nesnelerin ,hareketlerin karşılığı olur,tam bir duygu veya düşünceyi karşılamaz.(III)Sözcükler, ancak cümle içinde ilişkileri belirlendiği zaman anlatım aracı olur.(IV)Bir düşünceyi, duyguyu, hareketi, isteği ifade eden sözcük dizisine cümle deriz.(V) Bu açıdan cümle anlatılmak isteneni dinleyende soru işareti bırakmayacak şekilde ortaya koymalıdır. (VI) Eğer anlatacaklarımız geniş kapsamlı ise cümleleri bir araya getirerek paragraf oluştururuz.

Bu parça iki paragrafa bölünmek istense ikici paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar?

A)II.    B)III.   C)IV.   D)V.   E)VI.

 

8) Bir araştırmacı, çeşitli ilkokullarda zeka testi uygular, her sınıftan seçtiği dört öğrencinin öğretmenlerine ve ailelerine bu çocukların üstün zekalı olduğunu söyler; ancak onlardan bunu çocuklara aktarmamalarını ister. Gerçekte bu çocuklar üstün zekalı olmayan, isimleri kurayla belirlenmiş çocuklardır. Ders yılı sonunda bu çocukların başarılarını sınıfın ortalamasının üzerine çıktığı görülmüştür. Yani aslında —.

Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 1. Öğretmenler, öğrencilere farklı yöntemlerle yaklaşmalıdır.
 2. Biz çocuklarımıza ne söylüyor, nasıl davranıyorsak onların öyle olma olasılıklarını artırıyoruz.
 3. Okul başarısı, insanın kişiliğinin bir göstergesi değildir.
 4. Öğrenciler arasında zeka yönüyle bir farklılık yoktur.
 5. Çocukların derslerde başarısız olmasının birçok nedeni vardır.

İNDİR

2 YORUMLAR

Cevap Ver