Paragrafta Yardımcı Düşünce

Paragrafta Yardımcı Düşünce

Bir paragrafta ana düşünce ortaya konurken bu düşünceyi açıklayan ve destekleyen başka düşüncelerden de söz edilir. Bazen ana düşünce başka düşüncelerle değil de kavramlarla açıklanır. Bu kavramlara yani ana düşünceyi destekleyen yargılara yan düşünce denir.cemalaksoy.org

Yani düşünceler olumsuz soru kökleriyle sorulur: “Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz, hangisine ulaşılamaz, bu parçada aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir, hangisi yoktur…?”

Bu sorularda seçeneklerin dördü parçadadır ve parçada olmayan seçenek bulunacaktır. Olmayanı bulmak için de parça çok dikkatle okunmalı, ipuçları iyi belirlenmelidir.cemalaksoy.org