Paşa Yayıncılık 12. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Sayfa 16-20 Cevapları (Fabl)

Paşa Yayıncılık 12. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Sayfa 16-20 Cevapları (Fabl)

Sayfa 16

Hazırlık

1)Fabl türü masal gibi çocukların sosyal gelişim sürecinde daha bilgili ve duyarlı olmalarını sağlamak amacıyla yazılır. kahramanlar genellikle hayvanlardan seçilmesi çocuk okurlarda hem hayal gücünü hem de çevreye ve diğer insanlara karşı sorumluluk bilincini geliştirir.

2)Edebi eserler insanın kendisi ve toplumu ile ilgili olumlu duygu ve düşünceleri benimsemesi, sosyal bilince sahip olması yönünde iletiler sunar. Okuyucu bir edebi metni okurken kendi gerçeklerini gözden geçirir, gerektiğinde kendisini ve toplumu yargılar.cemalaksoy.org

Sayfa 17

b)Fabl Metinlerinin Özellikleri: Şiirsel bir anlatıma sahiptir. Olay örgüsü vardır. Kişiler genellikle hayvanlardan seçilir. Sosyal veya siyasi bir mesaj içerir. Kısa olay metinlerdir. Öğretici ve ders verici bir niteliğe sahiptir. Açık, sade ve akıcı bir anlatımı vardır. Öyküleyici ve betimleyici anlatım türlerine yer verilir. Ayrıntılara pek yer verilmez.

2. Etkinlik

a)İnsan ilişkileriyle ilgili bir ders vermek

Kahramanlar: Tilki ve Leylek

Metnin Temasının İnsanlarla İlgisi: Kurnazlık, bazen insanın hesap edemeyeceği derecede gülünç duruma düşmesine neden olur.

Metinde Teşhis ve İntak Sanatları: Metinde tilki ve leyleğin insan gibi konuşup davranmaları teşhis ve intak sanatlarının kullanımıyla ilgilidir.

b)Fabllar teşhis ve intak sanatları üzerine kurulmuştur.

İyilik, dürüstlük, yardımseverlik, sevgi, şefkat, kibir gibi soyut düşünceler fabl metinlerinde genellikle kişileştirilmiş hayvanların davranışları üzerinden somutlaştırılır.

3.Etkinlik

Düşsel Olay: Tilkinin leyleği, leyleğin tilkiyi yemeğe davet etmesi

Kişiler: Tilki, Leylek

İnsana Özgü Davranışlar: Konukseverlik, kurnazlık, intikam, aşağılanma, ibret alma

b)Metinde Olay Zinciri: Tilki ile leyleğin arkadaş olmaları/Tilkinin leyleği yemeğe davet etmesi/ Leyleğin çorbasını yayvan bir tabağa koyması/ Çorbayı içemeyen leyleğin sofradan aç kalkıp gitmesi/ Leyleğin tilkiyi yemeğe davet etmesi/ Tilkinin çorbasını uzun ve dar bir kaba koyması/ Çorbayı içemeyen tilkinin yaptığı hatayı anlayarak utanması ve ders alması

c)Olay zincirinde anlatılanların gerçek hayatta yaşanması mümkün değildir.

Ç)Tilki: Kurnazlığı ve patavatsızlığı temsil eder.

Leylek: Doğruluğu ve intikamı temsil eder.

Sayfa 18

4. Etkinlik

Mekanın Özellikleri: Fabl metinlerinde olduğu gibi bu eserde de mekanlar vardır ancak olayın akışını ve iletiyi etkileyecek kadar ön planda değildir. Metinde görülen başlıca iki mekan leyleğin ve tilkinin evleridir. Mekanlarla ilgili betimleme yapılmamıştır.

Zamanın Özellikleri: Masal metinlerinde olduğu gibi zaman belirsizdir. Zamanın belirsizliği “bir zamanlar, bir gün, günlerden bir gün” gibi ifadelerden anlaşılmaktadır.

1)a)Serim: Tilkiyle leyleğin arkadaş olmaları

Düğüm: Tilkinin leyleği, leyleğin de tilkinin yemeğe davet etmesi

Çözüm: Leyleğin tilkiye ders vermesi

b)Metnin bu parçaları olay zincirine birbirine anlamlı bir şekilde bağlanmasıyla birleştirilmiştir.

5.Etkinlik

Metinde hakim olan anlatım türü öyküleyici anlatımdır. Tilki ile leylek arasında geçen konuşmalar ise söyleşmeye bağlı anlatım türünün özelliklerini yansıtır.

2)Paragraflarda öyküleyici ve söyleşmeye bağlı anlatım türleri kullanılmıştır.

“böylece” kelimesi metnin olay ve ileti bölümlerini birbirinden ayırmaktadır.

Metnin olay örgüsünü oluşturan serim, düğüm ve çözüm bölümleri hakaret, intikam ve ders biçiminde bir anlamsal akış halinde birleştirilmiştir.

Sayfa 19

3)a)Metnin evrensel bir teması vardır.

3)b)Ele alınan temada bir insanın fiziki yapısıyla ilgili özellikleriyle alay etmenin çirkinliği, çıkar için kurnazlık yapmanın olumsuz sonuçları üzerinde durulmuştur.

6. Etkinlik

5. Soru: Evet, diğerleri hayır

7.Etkinlik

“şapur şupur” ikilemesi acıkmış bir kişinin aceleyle ve özensizce yemek yemesini ifade eder.

Yorumlama- Güncelleme

2)Yazar kahramanları seçerken tilkinin kurnazlığını leyleğin ise saflığını, dürüstlüğünü  ve akıllı kişiliğini göz önünde bulundurmuştur. Nitekim leyleğin aklı tilkinin kurnazlığına galip gelmiştir.

Sayfa 20

Değerlendirme Sorularının Cevapları

1)ders, hayvanlar, genellikle orman ya da hayvanların yuvalarıdır

2)DDDY

3)Fabl türünde yazılmış metinler okuyucuya başarılı bir şekilde ders verir. Metinlerin verdiği ders sosyal ve bireysel yaşamla ilgili duyarlılıkların önemini ortaya koyar.

4)DDD

Paşa Yayıncılık 12. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Sayfa 28 Cevapları İçin Tıklayınız.

1 YORUM

  1. […] Paşa Yayıncılık 12. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Sayfa 16-20 Cevapları (Fabl) Öğün Yayınları 10. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı 2. Ünite Sayfa 52-57 Cevapları Öğün Yayınları 10. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı 2. Ünite Sayfa 40-51 Cevapları 9. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Ada Yayıncılık 2. Ünite Sayfa 34-38 Cevapları Ekoyay Yayıncılık 9. Sınıf Türk Edebiyatı Sayfa 27-32 Ders Kitabı Cevapları Nova Basın Yayınları 10. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 45-52 Cevapları […]

Cevap Ver