Paşa Yayıncılık 12. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Sayfa 36-58 Cevapları

Paşa Yayıncılık 12. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Sayfa 36-58 Cevapları

Sayfa 43

2. Etkinlik

Okuduğumuz hikayede ele alınan gerçeklik masal ve öykü arasında bir niteliğe sahiptir. Öyküde aşk teması Anadolu insanının bakış açısı ve duygusal yaklaşımı ile ele alınmıştır. Aynı özellikler Kerem ile Aslı hikayesinde de mevcuttur.

1)

a)Anlatıcı: Üçüncü kişi (halk ozanı veya aşık)

Olay: Arzu ile Kamber’in aşk öyküsü

Kişi: Kamber, Behram Ağa, Arzu, Arzu’nun babası, Arzu’nun annesi, Arzu’nun amcası, yaşlı kadın, Arzu ile Kamber’in sırdaşları

Mekan: Olayın başında Güneydoğu yöresi, Behram Ağa ailesinin katledilmesinden sonraki bölümlerde ise Suriye toprakları mekan olarak seçilmiştir.

Zaman: Zaman unsuru belirtilmemiştir. Ancak olay içinde “gel zaman git zaman, ağlaya güle, uyuya büyüye” gibi ifadelerle zamanın geçtiği vurgulanmıştır.

b-c)Ailesi öldürülen Kamber Suriye dolaylarında bir evlat tarafından evlat edinilir ve ailenin tek kızı olan Arzu ile çocukluk yıllarını geçirir. Kardeş olmadıklarını yıllar sonra öğrenen Arzu ile Kamber arasında güçlü bir aşk başlar ve bu iki aşık zorlu bir süreç yaşadıktan sonra birbirine kavuşur.

Ç-d)Kamber ile Arzu’nun karşılaşmaları olaydaki iletinin temelidir. Hikayede aşk ile kardeşlik duygusu sürekli çatışma halindedir.

Sayfa 44

Ç)Hikayede yapı öğeleri; olay örgüsü, kişiler, mekan ve zamandır.

2)

a)Behram Ağa’nın seyahate çıkması, Suriye civarında haydutlarca öldürülmesi

Öldürülen aileden yalnızca Kamber’in sağ kurtulması, bir adamın onu fark edip eve götürmesi, evlatlık olarak sahiplenmesi

Arzu ile Kamber’in iki kardeş gibi birlikte büyümeleri

İki gencin çevredeki insanlardan kardeş olmadıklarını anlaması

Kamber’in Arzu’ya aşkını itiraf etmesi, Arzu’nun da aynı duyguları paylaşması

Arzu’nun amcasının Arzu’ya oğluna istemesi

Kamber’in evi terk etmesi

Arzu’nun amcasını uygun bir dille geri çevirmesi ve Kamber ile evlenmeleri

b)Olay örgüsünü oluşturan bölümler arasında sebep sonuç ilişkisi başta olmak üzere anlamsal bir bağ vardır.

c)Olay örgüsü şaşırtıcı tesadüflere ve Anadolu’nun gelenekleşmiş aşk hikayelerine özgü niteliklere fazlaca yer vermiştir.

Ç)Olay örgüsündeki parçalar asıl tema olan aşkın gücünü etkileyici ve şaşırtıcı biçimde ortaya koymak, aşkın her şeyden üstün olduğu düşüncesini canlı tutmak amacıyla oluşturulmuştur.

3)Olay ve olay örgüsünde yer alan kişiler Arzu ile Kamber’in önce kardeşlik duygusunu, sonra da büyük bir aşk yaşamalarına zemin hazırlamıştır.

4. Etkinlik

a)

Kişiler

Özellikleri

Temsil ettikleri düşünce ve durum

Behram

Güneydoğu’da yaşayan, zengin, seyahat etmeyi seven bir ağa

Zenginlik, güç

Behram’ın karısı

 

 

Han Ali

Erkek çocuğu olmayan iyi bir aile babası

Anlayış, hoşgörü

Han Ali’nin karısı

Şefkatli, iyi kalpli bir anne

Sevgi ve şefkat

Arzu

Güzel bir kız

Aşk

Kamber

Yakışıklı bir oğlan

Aşk

Arzu’nun amcası

Varlıklı bir adam

Anlayış, hoşgörü

Nine

Gerçekçi, dürüst bir kadın

Dürüstlük

Arzu’nun arkadaşı

Fedakar, vefalı bir kız

vefa

 

b)Hikayedeki bu kişiler günlük hayatta karşılaşabileceğimiz türden insanlardır.

4)a)Olayın geçtiği mekan gerçeklikle ilgili yerlerdir.

b)Behram kendi yöresinde “ağa” olarak adlandırılır. Bu durum, Güneydoğu yöresindeki ağalık geleneği ile yakından ilgilidir.

Sayfa 45

5. Etkinlik

a)Olayın geçtiği zamanı takvim veya saat üzerinde gösteremeyiz. Çünkü belirsiz bir zamandan söz edilmektedir.

c)Metinde anlatılan zaman, 2004 yılından önceki dönemi anlatır. Zamandaki değişim olay örgüsünün de gelişip farklı boyutlar kazanmasını sağlamıştır.

5)

a)Aşk

b)Aşk teması evrensel bir temadır.

c)Bütün gelişmeler aşkın gücünü pekiştirmeye yöneliktir.

6. Etkinlik

b)Metnin yazıya geçirildiği dönemde toplumsal sorunlar edebiyatın ilgi alanına pek girmez.

Sayfa 46

7)

a)İlahi bakış açısıyla anlatılmıştır.

c)Metindeki konuşmalar kişilerin ağzından verilmektedir.

Ç)Metnin özellikle manzum bölümlerinde kahraman bakış açısı vardır. Farklı bakış açılarının olması, anlatımda tekdüzeliği ortadan kaldırır, akıcı, etkileyici bir anlatım sağlar.

8)

a)Öyküleyici, betimleyici, söyleşmeye dayalı anlatım türlerinden faydalanılmıştır.

b)Olayların akışı öyküleyici anlatımla sağlanmıştır. Bunun yanı sıra kişilerin görünüşü betimleyici, Arzu ile Kamber’in konuşmaları ise söyleşmeye bağlı anlatımla sunulmuştur.

Sayfa 48

9. Etkinlik

b)Hikayedeki olay ve kişiler metnin ana düşüncesini ortaya çıkaracak şekilde önceden kurgulanmıştır.

Hatice Hanım’ın yaşadığı olay günlük hayatta karşılaşılabilecek türden bir olaydır.

Hatice Hanım bir köşkte yaşadığına göre zengin ve saygın bir çevreye sahiptir.

Hikayede gerçek dışı ya da abartılı bir olaya yer verilmemiştir.

Hatice Hanım’ın yaşadığı köşk büyük ve konforludur.

Hikayede zengin insanların köşkteki yaşamı, köşkteki hizmetçilerin birbirleriyle ilişkileri dile getirilmiştir.cemalaksoy.org

Yazar hizmetçilerin mutfakta yakalanma sahnesini anlatırken gözlemci bakış açısına yer vermiştir.

Sayfa 49

c)Hepsi Evet

10. Etkinlik

Olaylar arasında sebep-sonuç ilişkisi vardır.

Metinde bulunan birimler birleşerek metnin ortak paydasını oluşturur.

Metinde anlatılanlar günlük yaşamın gerçekliklerine uygundur.

11. Etkinlik

a)Mauppassant tarzı hikayelerde anlatıcı genellikle üçüncü kişidir.

 Hikayelerdeki anlatım ilahi bakış açısıyla sunulur.

Eskici hikayesinde gurbet, Yüksek Ökçeler hikayesinde ise kuşku ve evhamdır.

Her iki hikayenin teması hikayenin yazıldığı dönemin özellikleriyle ilişkilidir. Eskici hikayesi Cumhuriyetin ilk yıllarının siyasi anlayışını, Yüksek Ökçeler ise Cumhuriyet öncesi Türk toplumundaki zengin kesimin konak ve köşk yaşamını yansıtmaktadır.

Hikayelerde gördüğümüz kişiler gerçek hayatta karşılaşabileceğimiz insanlardır.

Hikayelerdeki olayların zamanı takvimsel olarak belirtilmese de yaklaşık olarak tahmin edilebilir.(cemalaksoy.org) Eskici hikayesinde Cumhuriyetin ilk yılları, Yüksek Ökçeler hikayesinde ise Tanzimat Dönemi anlatılmaktadır.

Sayfa 50

12. Etkinlik

b)Yüksek Ökçeler hikayesinde Tanzimat sonrası konak ve köşk hayatı anlatılmıştır. Toplumdaki yozlaşmalar, değerlerin bozulması hizmetçilerin davranışları aracılığıyla yansıtılmıştır.

Sayfa 51

1)

a-b)Okuduğumuz hikayenin anlatıcısı üçüncü kişidir. Üçüncü kişili anlatımlarda hakim bakış açısı tekniği kullanılır.

2)Hikaye kariyer yapma, yükselme teması üzerine kurulmuştur.

Hikayedeki mekan Cavit Bey’in evidir.

Cavit Bey ve karısı hikayenin gözle görülen kişileridir.

Hikaye bir olaya değil Cavit Bey’in hayal ve kurgularına dayanmaktadır.

13. Etkinlik

b)Cumhuriyet döneminde insanın yaşadığı sosyal çevreyle ilişkileri gerçekçi bir bakış açısıyla ele alınmıştır.

Sayfa 52

3.a)Cavit Bey iş bitiren bir memur olma çabası içindedir.

Cavit Bey’in karısı yaşadığı zorluklardan dolayı Cavit Bey ile sık sık tartışmaktadır.

b)Hikayede anlatılan kişiler çevremizde karşılaşabileceğimiz türden insanlardır.

14. Etkinlik

b)Okuduğumuz hikayede Sicil Müdürü Cavit Bey’in bütün yaşamı değil yalnızca günlük yaşamından bir kesit sunulmuştur.

Hikayede Cavit Bey’in yanlışlıkla işten çıkarılan bir insanın durumuyla ilgili duyguları asıl çatışmanın kaynağıdır.

Hikayede anlatılanlar gerçek hayatta da yaşanabilir özelliktedir.

c)DDYDDY

15. Etkinlik

Metindeki olay parçaları arasında anlamsal bir akış ve sebep-sonuç ilişkisi vardır.

Metinde oluşturulan birimlerin toplamı metnin ortak paydasını oluşturur.

Metni ikinci kez okuduğumuzda daha farklı yorumlara ulaşabiliriz.

Metinde anlatılanlar yaşanan gerçekliğe uygundur. Resmi kurumlarda çalışan müdürler, memurlar bu tür hayal ve ihtiraslara kapılabilirler.

Sayfa 54

1)

a)Hikayeci bir olayı değil bir kızdan yola çıkarak kurguladığı mekanları ve insanları anlatmaktadır.

Hikayeyi anlatan eserdeki kahramandır.

Hikayede anlatıcının dile getirdiği durumlar aslında kendi arzu ve hayalleridir.

Hikayeyi anlatan yazarın kendisidir.

Sayfa 55

2)Anlatıcı: Gerçeklerden yola çıkarak hayal kuran, kurduğu hayallerle yaşama sevincini yakalamaya çalışan bir insan.

3)a)Metnin teması hayaldir. Anlatıcı, vapurda sık sık gördüğü bir kızın nasıl bir hayat yaşadığı merakıyla kendine göre hayaller kurmuştur.

b)Metinde en önemli unsur Kınalıada’dır. Çünkü anlatıcı öteden beri burayı merak etmektedir.

4)Hikayede çatışmayı ortaya çıkaran temel duygu meraktır.

5)b)Anlatılan mekan ile insanlar arasında anlamsal bir ilişki vardır.

6)Yazarın anlattığı olay çok kısa bir yolculuk sırasında düşündüklerinden ibarettir.

7)Hikayede insan ve insanın ruh dünyası ön plandadır.

8)Hikayeyi anlatan kişi eserdeki kahramanlardan biridir.

Kahraman bakış açısıyla aktarılmıştır.

10)Hikayede ele alınan tema günümüz gerçekliğine yakındır.

11)Hikayede öyküleyici ve betimleyici anlatım türleri kullanılmıştır.

12)Hikayede dil sanatsal işleviyle kullanılmıştır.

Sayfa 56

17. Etkinlik

Metinde olay parçaları anlatımın akışına göre anlamlı bir şekilde birbirine bağlanmıştır.

Metinde anlatılanlar hayal ve kurgu üzerine kurulmuş olsa da gerçeklikle ilişkilidir. Hikayenin olağanüstü bir özelliği yoktur.

19. Etkinlik

 

Arzu ile Kamber

Ergenekon Destanı

Tema

Aşk

Türklerin ortaya çıkışı

Yapı

Düz yazı ve manzum

Düz yazı

Dil ve anlatım

Açık, sade ve akıcı bir anlatımı vardır. Halk hikayesinin geleneğine göre yazılmıştır. Yer yer yöresel söyleyiş özelliklerine rastlanır. Kişiler arasında diyaloglar manzum şekilde verilir. Dil sanatsal işlevde kullanılmıştır. Öyküleyici ve söyleşmeye bağlı anlatım türlerine yer verilmiştir.

Açık ve sade bir dili vardır. Destansı anlatım hakimdir. Dil sanatsal işlevde kullanılmıştır.

 

 

Yüksek Ökçeler

Mendil Altında

Yeğenim

Kınalıadada Bir Ev

Tema

Kuşku, şüphe

Yükselme arzusu

Yanlış Batılılaşma

Hayal

Yapı

Düz yazı ve paragraf biçiminde yazılmıştır. Mauppassant öykücülüğünün özellikleri görülür.

Düz yazı ve paragraf biçiminde yazılmıştır. Çehov öykücülüğünün özellikleri görülür.

Düz yazı ve paragraf biçiminde yazılmıştır. Mauppassant öykücülüğünün özellikleri görülür.

Düz yazı ve paragraf biçiminde yazılmıştır. Çehov öykücülüğünün özellikleri görülür.

Dil ve anlatım

Açık, sade bir dil kullanılmıştır. İlahi bakış açısıyla yazılmıştır.

Açık, sade bir dil kullanılmıştır. İlahi bakış açısıyla yazılmıştır.

Kullanılan dil diğer hikayelere göre daha ağırdır. Kahraman bakış açısıyla olaylar aktarılmıştır.

Açık ve sade bir dil kullanılmıştır. Kahraman bakış açısı vardır.

 

Yazarlar kendilerinden önce yazılan metinlerden etkilenebilir.

b)Okuduğumuz hikayelerden her biri yazıldığı dönemin hikaye geleneğini, yazarın bireysel üslubunu yansıtmaktadır.

Yorumlama- Güncelleme

1)

 

Kınalıadada Bir Ev

Yüksek Ökçeler

Mendil Altında

Tema

Hayal

Kuşku, şüphe

Yükselme arzusu

Olay

Vapur seyahati sırasında bir kızın Kınalıada iskelesinde inip evine doğru yürümesi

Bir konakta çalışan hizmetçilerin konağın hanımından gizli işler çevirmeleri

İş yerinde birine yardımcı olan bir sicil müdürünün bundan dolayı gururlanması ve yükselme hayali kurması

Mekan

Vapur

Konak

Sicil müdürünün evi

Zaman

Belirsizdir.

Tanzimat Dönemi

Zaman belirtilmemiştir.

Kişiler

Anlatıcı, kız ve kızın ailesi

Evin hanımı, hizmetçiler

Sicil müdürü

Anlatıcı

Kahraman bakış açısı

İlahi bakış açısı

İlahi bakış açısı

 

6)Günümüz iç dünyasındaki bunalımlar resim, tiyatro, sinema, öykü, roman gibi çeşitli sanat eserlerinde ele alınmaktadır.

Sayfa 57-58

Değerlendirme Cevapları

1)DYD

2)E

3)Sait Faik Abasıyanık, Memduh Şevket Esendal: Çehov tarzı hikaye

5)gerçek bir zaman dilimi değil hayali bir zaman dilimidir

Tema, olay, yer, kişiler

Zihniyetini yansıtır

Kurgulanıp anlatılmıştır

Sanatsal

6) 1, 2, 3, 5 : Çehov tarzı hikaye

4: bireyi konu alan hikaye

Paşa Yayınları 12. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Sayfa 59-78 Cevaplarına Ulaşmak İçin Tıklayınız.

6 YORUMLAR

  1. […] Paşa Yayıncılık 12. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Sayfa 36-58 Cevapları Yıldırım Yayınları Dil ve Anlatım 11. Sınıf Ders Kitabı Sayfa 59-71 (Biyografi- Otobiyografi) Cevapları Yıldırım Yayınları 11. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Sayfa 46-58 Cevapları (Hatıra) Yıldırım Yayınları 11. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Sayfa 39-45 ( Günlük) Cevapları 2014 Lider Yayıncılık Türk Edebiyatı 11. Sınıf Ders Kitabı Sayfa 36-46 Cevapları 10. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 53-60 Cevapları Nova Yayıncılık […]

Cevap Ver