Paşa Yayıncılık Dil ve Anlatım 12. Sınıf Ders Kitabı Sayfa 21-35 Cevapları

Paşa Yayıncılık Dil ve Anlatım 12. Sınıf Ders Kitabı Sayfa 21-35 Cevapları

Hazırlık

1)Masallarda dev, peri, cin, Kafdağı, devler ülkesi, periler ülkesi gibi olağanüstü kişi ve mekanlara yer verilir.

2)Masallarda günlük yaşamdaki gerçeklikten farklı ve hayal ürünü yer ve olaylara rastlanır. Anlatım oldukça sade ve açıktır. Bu yüzden çocuklar masalları çok sever.

3)Türk Halk Masalları sözlü edebiyat geleneğinin çağlar boyunca gelişimi sürecinde söylene söylene, kuşaktan kuşağa aktarılmıştır.cemalaksoy.org

Sayfa 28

b)Olaylar sebep-sonuç ilişkisine göre birbirine bağlanmıştır. Olay örgüsünün şaşırtıcı, olağanüstü ve mistik bir özelliği vardır.

c)Olay örgüsünün her bir parçası metnin farklı bir duygu ve düşüncesini ortaya koyar.

Ç)Olayın ilk bölümleri İstanbul’da geçmektedir. İstanbul’da geçen olaylarda Osmanlı döneminin sosyal ve siyasi etkilerinin görüldüğünü söyleyebiliriz.

2. Etkinlik

a)Masalın sonunda kız babasını düştüğü kötü durumdan kurtararak tahtına kavuşturmuştur. Kendisine yapılan kötülüğe iyilikle karşılık vermiştir.

b)Masalda padişahın gaddarlığı ile lalanın şefkati, Derviş Baba’nın merhameti ile papağanın kötülüğü arasında çatışma vardır.

d)Masal iyilik teması üzerine inşa edilmiştir.

Sayfa 29

3. Etkinlik

Kişiler

Özellikler

Olağanüstü özelliği ile temsil ettiği insana özgü durum

Padişah

Sert ve acımasız

Gaddarlık ve düşüncesizlik

Padişahın kızı

Güzel ve akıllı

Masumiyet, iyilik

Lala

Akıllı, ileri görüşlü, vefalı

Şefkat ve merhamet

Cellatlar

Acımasız

Şefkat ve merhamet

Derviş Baba

Yaşlı, nur yüzlü

Yardımsever, merhametli

Gülboy Dadı

Dolapta yaşayan bir dadı

Hizmet ve itaat

Papağan

Çirkin ve şom ağızlı bir kuş

Patavatsız olmak, lafını bilmemek, fesatlık

Şehzade

Yakışıklı, uzun boylu genç

Sevgi, vefa ve cesaret

Yemen padişahı

Güçlü ve cesur bir padişah

Sağlam karakter ve güç

Valide sultan

Oğluna çok düşkün anne

fedakarlık

 

Masaldaki iyi ve kötü kişilerin zıtlıkları bazı soyut değerlerin (iyilik, vefa, sadakat, itaat, sevgi …) daha somut bir biçimde ortaya çıkmasını sağlamıştır.

1)Masalda İstanbul ve Yemen gibi mekanlar vardır.

2)a)Masaldaki olayların geçtiği zaman saat veya takvimle ölçülemez. Çünkü olaylar hayal unsuru bir zamanda gerçekleşmiştir.

b)Bu zaman özelliği masallara mistik bir hava katmaktadır. Okuyucu belirsiz bir zamanda geçen olayları daha geniş bir yorumlama imkanıyla düşünebilmektedir.

3)a)Masal üçüncü bir kişinin ağzından anlatılmıştır. Anlatıcı yer yer kendi duygularını belli etmektedir. Metnin bazı bölümlerinde anlatıcı bir meddah gibi öğüt vermektedir. Ayrıca yöresel söyleyişlere de yer verilmiştir.

b)Bu anlatıcının ilahi bakış açısıyla anlatım sergilediğini görmekteyiz.

Sayfa 30

4. Etkinlik

a)Hepsi “Evet”

b)Birinci paragrafta evde temizlik yapan bir kız, çok sayıda kapısı olan büyük bir ev ve geniş bir ovaya kapısı açılan bir oda gözümüzün önünde sahnelenmiştir.

İkinci paragrafta Derviş Baba ile kız arasındaki konuşmaya yer verilmiştir.

Sayfa 31

c)Öyküleyici, betimleyici ve söyleşmeye bağlı anlatım türlerinden yararlanılmıştır.

4)

a)Giriş bölümüne aittir.

b)Masallar kalıplaşmış sözler ve tekerlemelerle başlar.

Ç)Masallar tıpkı başlangıç bölümleri gibi kalıplaşmış söz ve tekerlemelerle sonlandırılır.

d)Anonim masallarda klasikleşmiş ifadelere, olaylara ve davranışlara yer verilir. Anonim masalların kendine özgü bir anlatımı vardır. Yazarı belli olan masallarda ise anlatım daha edebi ve daha çeşitlidir.

e)Halk masallarının kaynağı sözlü edebiyattır. Bunlar daha sonradan derlenerek yazıya geçirilmiştir. Ancak sözlü edebiyattan gelen anlatım geleneği devam etmiştir. Modern masallarda ise anlatım daha çok öyküyü andırmaktadır.

5. Etkinlik

a)Gönderici: Anlatıcı

Kanal(dil), Dilin İşlevi: Sanatsal işlev

Alıcı: Okuyucu, dinleyici

Sayfa 32

b)Masallarda dil sanatsal işlevde kullanılır.

5)Gerçeklikle doğrudan ilgisi yoktur.

Bir iletiyi kurmaca bir olay aracılığı ile aktarır.

Dil sanatsal işlevde kullanılır.

Hayal gücü ve duygu ön plandadır.

Akıcı ve sürükleyici bir anlatımı vardır.

6)

Valide Sultanın kız istemek için ikinci kez gittiğinde kızın elbisesinin beyazlara bezenmesi kızın maneviyata, saflığa ve temizliğe verdiği değeri ortaya koyar.

Süklüm püklüm deyimi herhangi bir konuda amacına ulaşamamış, hayal kırıklığına uğramış kişilerin durumunu anlatmak için kullanılır.

b)Metin açık, sade, akıcı bir dille yazılmıştır.

Sayfa 33

6. Etkinlik

 

Papağan

Tilki ile Leylek

Tema

İyilik

Ders verme

Kişiler

Kız, padişah, lala, şehzade

Tilki, leylek

Mekan

İstanbul, Yemen

Tilki ile leyleğin evleri

Zaman

Zaman belirtilmemiştir, hayali bir zaman tasarlanmıştır.

Anlatıcı

Üçüncü kişi

Üçüncü kişi

 

Yorumlama Güncelleme

2)Kötülüğe iyilikle karşılık vermek olgun ve nitelikli insanların özelliklerinden biridir.

Sayfa 34-35

Değerlendirme Sorularının Cevapları

1)DDYD

2)Masallarda çocuklara yönelik öğretici bir nitelik olduğu için olağanüstü olay ve kişilere yer verilir.

3)Türk Masal Kaynakları: Türk masal kaynakları yazılı kaynaklar(kitaplar) ve sözlü yaşayan kitaplardır.

Uygur Kaynağından Gelenler: Üç Prens ile Bir Parsın Hikayesi, Altun Yaruk, Prens Kalyanamkara Papamkara Hikayesi, Kuanş im Pusar(Ses İşiten İlah)

Hint Kaynağından Gelenler: Kelile ve Dimne, Tutiname, Bahar-i Daniş

Arap ve Fars Kaynağından Gelenler: Simbadname, Mantıku’t Tayr, Binbir Gece Masalları, Binbir Gündüz Masalları

Batı Kaynağından Gelenler: La Fontaine Masalları, Ezop Masalları ve Grimm Kardeşler

Türk Kaynağından Gelenler: Dastan-ı Ahmet Harami, Mecmuat’ül Metaif, İbn-i Sina Hikayeleri, Billur Köşk Masalları

4)öyküleyici-betimleyici- söyleşmeye bağlı, sanatsal, tekerlemeyle- tekerlemeyle, bellidir.

Paşa Yayıncılık 12. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı SAyfa 36-58 Cevapları (Hikaye) İçin Tıklayınız.

1 YORUM

  1. […] Paşa Yayıncılık Dil ve Anlatım 12. Sınıf Ders Kitabı Sayfa 21-35 Cevapları Paşa Yayıncılık 12. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Sayfa 16-20 Cevapları (Fabl) Öğün Yayınları 10. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı 2. Ünite Sayfa 52-57 Cevapları Öğün Yayınları 10. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı 2. Ünite Sayfa 40-51 Cevapları 9. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Ada Yayıncılık 2. Ünite Sayfa 34-38 Cevapları Ekoyay Yayıncılık 9. Sınıf Türk Edebiyatı Sayfa 27-32 Ders Kitabı Cevapları […]

Cevap Ver