Peyami Safa Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Peyami Safa Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri(1899-1961)

Türk edebiyatının önemli yazarlarından olan ve psikolojik romanlarıyla tanınan Peyami Safa hakkında hazırladığımız ders notu sayesinde Peyami Safa'nın edebi kişiliği ve eserleri hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Cemal Aksoy


Romanlarında genellikle,Doğu-Batı kültürü,madde ruh-insan psikolojisi,toplumsal değişme sonucu ortaya çıkan bunalımları işlemiştir.Edebiyata I.Dünya Savaşı yıllarında  başlamış olan sanatcı daha çok kişisel gayretleri ile özellikle batının düşünce hareketlerini yakından takip ederek, felsefe ve psikoloji alanlarında geniş bilgiler edinmiştir.Romanlarında psikolojik tahlillere önem vermiş ve bunda da başarılı olmuştur. Dokuzuncu Hariciye Koğuşu adlı romanında kendi hayatının bir bölümünü anlatmıştır. Edebi düzeyini beğenmediği yapıtlarını Server Bedii takma adıyla yayımlamıştır.cemalaksoy.org

YAPITLARI

  • Romanları:Dokuzuncu Hariciye Koğuşu,Sözde Kızlar,Canan,Atilla,Fatih Harbiye,Matmazel Noralya’nın Koltuğu,Yalnızız,Biz İnsanlar,Bir Tereddüdün Romanı, Mahşer
  • Hikayeleri: Bir Mekteplinin Hatıratı,Karanlıklar Kralı,İstanbul Hikayeleri
  • İnceleme-Deneme:Felsefi Buhran,Mistisizim,Nasyonalizm,Doğu-Batı Sentezi,Sanat-Edebiyat-Tenkit