Refik Halit Karay Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Refik Halit Karay Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Refik Halit Karay 1888 yılında İstanbul’da doğmuştur. Galatasaray Lisesinde ve hukuk fakültesinde eğitim alan sanatçı, bir süre memurluk yapmış, II.Meşrutiyet’in ilanından sonra gazetecilik ile uğraşmaya başlamıştır. Gazetedeki yazıları yüzünden ilk önce Sinop’a daha sonra Çorum, Ankara ve Bilecik’e sürgün olarak gönderilmiştir.cemalaksoy.org

Edebi Kişiliği

Sanatçının realist hikaye tarzının başarılı bir örneği olan “Memleket Hikayeleri” adlı eseri bu sürgündeki birikimin ürünüdür. Eserlerinde sade bir dil kullanmasına rağmen tasvir ve tahliller bakımından zengin bir anlatıma sahiptir. Anadolu’yu ve Anadolu insanının hayatını bu eserinde eleştirel bir yaklaşımla ele almıştır.

Sanatçı, Cumhuriyet yönetimiyle de fikir ayrılıklarına düşmüş, Beyrut ve Halep’e sürgüne gönderilmiştir. Bu sürgünlerdeki gözlemleri ise bir diğer önemli hikaye kitabı olan “Gurbet Hikayeleri”ne yansımıştır. Af kanunu ile yurda döndükten sonra “Aydede” adlı mizah dergisini tekrar yayımlamaya başlamıştır.

Sürgün sonrası dönemde daha çok romanla uğraşan Refik Halit, eserlerindeki güçlü gözlemleriyle dikkat çeker. Olayları ve kahramanları en ince ayrıntılarına kadar görmeyi başaran sanatçı, bu özelliğiyle eserlerinde yoğun bir gerçeklik duygusu uyandırır. Eserlerindeki bir diğer önemli özellik ise türü ne olursa olsun mizaha ve tenkide yönelmesidir. Bunu özellikle hikaye ve romanlarında karakterler üzerinden yapar.cemalaksoy.org

Sanatçı, önemli romanlarından olan “İstanbul’un İç Yüzü” adlı eserinde Meşrutiyet’le zenginleşen insanları; “Çete”de Türk çetecilerin Fransızlarla olan mücadelesini; bir inceleme roman özelliği de taşıyan “Yezid’in Kızı” adlı eserinde Güneydoğu Anadolu’da yaşayan Yezidilerin hayatlarını; “Sürgün”de Yüzbaşı Hilmi Efendi’ye atılan bir iftira yüzünden onun Beyrut’a sürgün edilişini ve burada yaşadığı sıkıntıları; “Bugünün Saraylısı”nda İstanbul’da kendi halinde bir aileye katılan sonradan gösterme bir akraba kızın ailenin değerlerini alt üst etmesini anlatır.cemalaksoy.org

2 YORUMLAR

Cevap Ver