Roman

Roman

İnsanların ve toplumların yaşadıkları ya da yaşayabilecekleri olayları zamana ve kişiye bağlayarak anlatan yapıtlardır. Olaylar geniş ve ayrıntılı olarak anlatılır. Bütün olaylar bir ana olayın etrafında gelişir. Bu olayı destekleyen küçük yan olaylarda vardır. Öyküye göre daha geniş bir zaman söz konusudur. Kişi sayısı öyküye göre daha fazladır. Kahramanlar romanda bütün yönleriyle tanıtılır. Konularını tarihten alan romanlara tarihi roman ; toplumun yaşayış tarzını, geleneklerini adetlerini işleyen romanlara töre romanı; ruh çözümlemelerini öne alan romanlara psikolojik roman ; uzak ve yabancı ülkelerin doğa ve insanlarını anlatan romanlara egzotik roman; bir görüş veya düşünceyi savunan romanlara tezli roman; bir sanatçını ya da önemli bir kişinin yaşamını konu edinen romanlara biyografik roman denir. Dünya edebiyatın da bu türün ilk örneği “Gargantua” adlı yapıtıyla Rabelais vermiştir. “Don Kişot” adlı yapıtıyla Cervantes, dünya edebiyatında modern romanın ilk örneği vermiştir.cemalaksoy.org

Edebiyatımızda ilk yerli roman: Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat – Şemsettin Sami

Edebiyatımızda il çeviri roman: Telemaque – Yusuf Kamil Paşa

Edebiyatımızda ilk edebi roman: İntibah – Namık Kemal

Edebiyatımızda ilk tarihi roman : Cezmi- Namık Kemal

Edebiyatımızda ilk realist roman: Araba Sevdası- Recaizade Mahmut Ekrem

Edebiyatımızda batılı anlamda ilk roman: Mai ve Siyah- Halit Ziya Uşaklıgil

Edebiyatımızda ilk psikolojik roman: Eylül- Mehmet Rauf

Edebiyatımızda ilk köy romanı: Karabibik- Nabizade Nazım

Cevap Ver