Romanlarda Hangi Bakış Açıları Kullanılır?

Türk Dili ve Edebiyatı Sitesi
Türk dili ve edebiyatı dersi kitap cevapları, ders notları, yazılı soruları ve test sorularını kapsar.

Romanlarda Hangi Bakış Açıları Kullanılır?

Sanatsal bir metin olan roman, anlatmaya bağlı bir edebi metindir. Roman, uzun soluklu yazılardır. Kişi ve olay örgüsü bakımından hikayeye göre daha ayrıntılı ve komplekstir. Romanlarda anlatıcı farklı bakış açılarına göre hareket edebilir. Bazen anlatıcı, kahraman anlatıcı bakış açısına sahipken bazen de gözlemci bakış açısına göre romanı anlatabilir. İlahi (hakim) bakıç açısı da romanlarda karşımıza çıkar. 

Romanlarda Anlatıcı Şu Bakış Açılarına Sahiptir:

Kahraman Anlatıcı Bakış Açısı

İlahi (hakim) Bakış Açısı

Gözlemci Bakış Açısı

Bazen tek bir bakış açısı kullanıldığı gibi bu bakış açılarının hepsinin kullanıldığı durumlarla da karşılaşabiliriz.

Cevap Ver