Röportajın Özellikleri

Röportajın Özellikleri

11.sınıf dil ve anlatım konularından olan röportaj öğretici bir metin türüdür. Bu metin türü sözlü anlatım grubu içinde yer alır. Buna göre röportajın belli başlı özellikleri vardır. Bu özellikleri şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Röportaj, makale gibi düşünsel bir planla yazılır.
 • Röportajda ele alınan konu toplumsal veya sanatla ilgilidir.
 • İşlenen konu bilgi, belge ve görsellerle desteklenir.
 • Röportajda verilen bilgiler ve ortaya konulan belgeler gerçeği yansıtır. Anlatılanlar kendi içinde tutarlıdır.
 • Yazar gerçekleri öznel yaklaşımlarla açıklar.
 • Röportajın anlatımında diyaloglardan yararlanılır.
 • Yaşanmış olaylar, durumlar anlatılır.
 • Röportajda çok yönlü anlatım olanakları vardır.
 • Özelden genele gidilir.
 • Röportajda açıklayıcı anlatım, betimleyici anlatım, öyküleyici anlatım, tartışmacı anlatım gibi bütün anlatım türlerinden yararlanılır. Öykülemeye ağırlık verilir.
 • Röportajlar genellikle soru-cevap tarzında olur. Ancak yazarın tercihine göre hikaye kurgusu içinde de verilebilir.

Cevap Ver