Sade Nesir Nedir, Sade Nesir Özellikleri, Örnekleri

Sade Nesir Nedir, Sade Nesir Özellikleri, Örnekleri

Divan edebiyatında düz yazı şiir kadar gelişmemiştir. Anlamı düz yazı olan nesirle sınırlı sayıda sanatçı ilgilenmiştir. Yazılan nesir yazıları dil ve anlatım özelliklerine göre üçe ayrılmıştır: sade nesir, orta nesir, süslü nesir.Dil ve anlatım özellikleri bakımından diğerlerine göre daha anlaşılır olan sade nesir ile ilgili aşağıdaki öeneği inceleyebilirsiniz.

Sade Nesir Örneği

MÜZEKKİN-NÜFÛS:  XV. Yüzyılda  yaşamış bir mutasavvıf olan Eşrefoğlu  Rumi, eşrefiye tarikatının kurucusudur. Bu eserinde din ve tasavvuf konusu ele almış, dünyanın geçiciliği üzerinde durmuştur.

"Ola kim, ben dünyayı sevmezin dırsın . imdi iyi-çarem ya niçin gayrı nesneye talip olmazsın? Veya gayrı nesnenin talebinde olmazsın? Ve gece gündüz onun endişesinde olmazsın? Pes malumdur kim seversin ya sevilmeyen istenilir mi? Ya saklanılır mı? Ya kimselere koyulur mı? Mühürlenir mi? Fakir gelip  Allah için isteyecek” nesnem yoktur”. Denilir mi? Yalan söylenilür mi? Dut ki sen bunda sevmezin diyesin, hüccet getiresin. Had hoc kullarının gönlüne nazar iden. Sureta hüccetine nazar itmez. Amma bizim  maksudumuz hüccet degül belki aşıklara bir nasihat idüp hal niteliğin bildirmektir."

Cevap Ver