Şair Evlenmesi ve Zavallı Çocuk Eserlerinin Karşılaştırılması

Şair Evlenmesi ve Zavallı Çocuk Eserlerinin Karşılaştırılması

Şinasi'nin tiyatro eseri olan Şair Evlenmesi ile Namık Kemal'in Zavallı Çocuk adlı tiyatro eserini tema, konu, kişiler vb. yönlerden karşılaştırdık.

 

Şair Evlenmesi

Zavallı Çocuk

Tema

Görücü usulü evlenmek

Aşk

Konu

Müştak Bey’in evliliği

Şefika ile Ata’nın aşkı

Kişiler

Müştak Bey, Hikmet Efendi, Ziba Dudu, Habbe Kadın, Ebullaklaka, Kumru Hanım

Şefika, Ata, Halil Bey, Tahire Hanım

Zaman

19.yüzyıl

19.yüzyıl

Mekan

Kumru’nun evi

Şefika’nın evi

 

Cevap Ver