Şair ve Yazarların Hayatı, Edebi Kişilikleri, Eserleri

Türk Dili ve Edebiyatı Sitesi
Türk dili ve edebiyatı dersi kitap cevapları, ders notları, yazılı soruları ve test sorularını kapsar.

Şair ve Yazarların Hayatı, Edebi Kişilikleri, Eserleri

 

 

Edebiyat; duygu, düşünce ve hayallerin yazılı ve sözlü olarak etkili bir şekilde ifade edilmesidir. Edebiyat, bir güzel sanat etkinliğidir. Bu güzel sanat etkinliği insanlara güzeli öğretmek, hissettirmek için vardır. Milletler, yaşanılan coğrafya başka olsa da duygular ortaktır. İnsan varsa edebiyat vardır. İnsansız edebiyat, edebiyatsız insan düşünülemez. Bu iki durum birbirine sımsıkı bağlı ayrılmaz bir bütündür.

Edebiyat, ait olduğu millete göre şekillenir, büyür, gelişir. Her milletin kendine özgü bir edebiyat anlayışı vardır; çünkü her milletin kültürü farklıdır. Edebiyat sanatıyla uğraşan kişiye edebiyatçı denir. Edebiyatçı olmak için ya yazar olmak gerekir ya da şair. Her iki alan birbirinden farklı olsa da gerçekte her ikisi de edebiyatçı olarak bilinmektedir. Hatta bazı edebiyatçıların hem yazarlık yönü hem de şairlik yönü vardır.

Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Cemal Aksoy’un editörlüğünü yaptığı cemalaksoy.org sitesi olarak Türk ve Dünya edebiyatında derin izler bırakmış, eserleriyle günümüze ve yarınlara seslenen nice şair ve yazarın hayatını, edebi kişiliğini, eserlerini sizlere ulaştırıyoruz.

Şair ve yazarlarımızı ait olduğu anlayışa ve döneme göre sınıflandırarak daha kolay ulaşabilmenizi sağlamayı amaçladık. Sitemizde dünya edebiyatı yazar ve şairlerini ülke ülke gruplandırdık. Türk edebiyatında ise şair ve yazarlarımızı dönemlere göre sınıflandırarak siz değerli ziyaretçilerimize sunduk.

cemalaksoy.org sitesi sayesinde şair ve yazarlarımızın hayatı hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Bu şair ve yazarlarımızın eserlerini tanıyacak, şair ve yazarlarımızın edebi kişiliği hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Şair ve yazarlar hakkında hazırlanan biyografik bilgiler sayesinde istediklerinize daha kolay ulaşabileceksiniz.

Sitemizde divan edebiyatı sanatçıları(şair ve yazarlar), halk edebiyatı sanatçıları, 1. Dönem Tanzimat Edebiyatı sanatçıları, 2. Dönem Tanzimat Edebiyatı sanatçıları, Servet-i Fünûn Edebiyatı sanatçıları, Fecr-i Atî sanatçıları, Milli Edebiyat Dönemi Sanatçıları, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı sanatçıları, Batı ve Dünya Edebiyatı (İngiliz, İspanyol, Alman, Fransız, Rus, Amerikan, İtalyan, Eski Yunan ve Latin, Kırgız, Azerbaycan) sanatçıları bulunmaktadır. Bu şair ve yazarların hayatları, edebi kişiliği, eserleri ayrıntılı olarak ele alınmıştır.

Batı Edebiyatı Sanatçılarına Ulaşmak İçin Tıklayınız.

 

 

Tanzimat Dönemi Edebiyatı Sanatçılarına Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Servet-i Fünûn ve Fecr-i Âtî Edebiyatı Sanatçılarına Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Fecr-i Ati Türk Edebiyatı Sanatçılarına Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Milli Edebiyat Dönemi Sanatçılarına Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Sanatçılarına Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Divan Edebiyatı Sanatçılarına Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Halk Edebiyatı Sanatçılarına Ulaşmak İçin Tıklayınız.

2 YORUMLAR

Cevap Ver