Samim Kocagöz Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Samim Kocagöz Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Güçlü gözlemlerine dayanarak köy ve kasaba insanlarının sorunlarını, günlük yaşamlarını ve duygularını yalın bir dil ve gerçekçi tutumla yansıtmıştır.(cemalaksoy.org) Kurtuluş Savaşı’mızı destansı bir dille anlattığı, tarihimizin önemli bir bölümüne tanıklık eden yaşamış kahramanların da yer aldığı belgesel bir roman olan “Kalpaklılar” ve“ Doludizgin” tanınmış yapıtlarıdır.cemalaksoy.org

Eserleri

Öykü: Telli Kavak, Sığınak, Cihan Şoförü, Ahmet’in Kuzuları, Yolun Üstündeki Kaya, Yağmurdaki Kız, Alandaki Delikanlı

Roman: İkinci Dünya, Bir Şehrin İki Kapısı, Yılan Hikayesi, Onbinlerin Dönüşü, Kalpaklılar, Doludizgin, Bir Karış Toprak, Bir Çift Öküz, Eski Toprak