Sanatsal Metinler Konu Test Soruları Çöz

Sanatsal Metinler Konu Test Soruları Çöz

Sanatsal metinlerin özellikleri konusunda hazırladığımız test sorularımız aşağıdadır. Yeni Türk dili ve edebiyatı dersi test sorularını paylaşmaya devam ediyoruz. Sanatsal metinler test soruları aşağıdadır. cemalaksoy.org

 

1)Aşağıdakilerden hangisinde, boş bırakılan yere ayraç içindeki söz getirilirse tanım yanlış olur?

A)………………….insanların iletişim kurmak, kendilerini ifade etmek amacıyla bir araya getirdikleri sözlü ve yazılı cümleler topluluğudur.(metin)

B) …………………metni oluşturan sözcük ve cümlelerin dil bilgisi kurallarına uygun kurulmasıdır.( bağdaşıklık)

C) ……………….bir sözcüğün veya ifadenin ait olduğu metnin yapısı ve bütünlüğü içerisinde değer ve anlam kazanmasıdır. (bağlam)

D) ………….. gerçekliğin, sanatçının hayal gücüyle farklı bir biçim almasıdır. (kurmaca)

E) …………bir konu hakkında okuru aydınlatmak, bir gerçeği açıklamak amacıyla yazılan metinlerdir.( öğretici metinler)

2)İster öğretici ister sanatsal olsun, her metin dille gerçekleştirilen bir iletişim aracıdır; ancak öğretici metinlerde dil, anlatılmak istenenin doğrudan verildiği bir iletişim aracıyken sanatsal metinlerde anlam, metnin bağlamıyla ilişkili olduğundan, dil özel bir iletişim aracıdır.

Buna göre, aşağıdaki cümlelerin hangisinde dil, özel bir iletişim aracı olarak kullanılmıştır?

A)Güzel sanatların temelinde güzellik, etkileyicilik ve yaratıcılık vardır.

B) Fatih Sultan Mehmet 1453 yılı Nisan ayında İstanbul’u fethetti.

C) Bilim geneldir, kişiye göre değişmeyen gerçekleri anlatır.

D) Küresel ısınma nedeniyle kutuplardaki buzlar erimeye başladı.

E) Anlıyorum ki bozulmuş hayatı bir camın ardında gösteren tılsımsın sen.

3) Aşağıdakilerden hangisinde sanatsal metinler bir arada verilmiştir?

A) makale-roman-deneme-röportaj

B) tiyatro-roman-şiir-fabl

C) anı-söyleşi-fabl-öykü

D) deneme-fıkra-anı-öykü

E) roman-söyleşi-makale-öykü

4) Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) Edebi metnin konusu, doğa ile ilişki halinde olan, duyan, düşünen, tasarlayan ve yaşayan insandır.

B) Bilimsel metinlerde anlam herkes için aynıdır; farklı yorumlara açık değildir.

C) Romanlarda ve öykülerde gerçeklik; olay örgüsü, kişi, yer, zaman ögeleriyle birleşerek kurmaca gerçeklik haline gelir.

D) Edebiyat eserleri dönemin felsefi, ilmi, teknik, siyasi ve sosyal gerçekliğinden faydalanır.

E) Edebiyat eserleri gerçekliği ele alırken gündelik dili kullanmaya özen gösterir.

5) Sanatsal metinlerle bilimsel metinlerin karşılaştırılmasına ilişkin aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Sanatsal metin hayat gerçeğini değiştirerek, öğretici metin hiç değiştirmeden verir.

B) Bilimsel metinlerde anlatılanlar, sanatsal metinlerde ise anlatılanlar kadar anlatım şekli de önemsenir.

C) Sanatsal metinler estetik zevk vermek için bilimsel metinler ise bilgi aktarmak için yazılır.

D) Sanatsal metinde gerçek anlamlı sözcükler, bilimsel metinde mecaz anlamlı sözcükler yer alır.

E) Bilimsel metinlerde gerçeklik tektir, sanatsal metinler ise her okuyanda farklı çağrışımlar yaratır.

6)      I.Grup                                                II.Grup

I. Bilimsel metin                                              Komedi

II. Göstermeye bağlı sanat metni                       Anı

III. Kurmaca metin                                         Makale

IV. Kişisel yaşamı konu alan metin                     Şiir

V. Anlatmaya bağlı metin                                

I. grupta yer alan kavramlar ile II. Grupta verilen metin türleri eşleştirilirse hangisi dışta kalır?

A) I.             B) II.            C) III.           D) IV.                    E) V.

Cevap Ver