Sanatsal Metinler ve Öğretici Metinler

Sanatsal Metinler ve Öğretici Metinler

SANATSAL METİNLER

Bu metinlerde üslup kaygısı ön plandadır. Sözcükler gerçek anlamın yanı sıra mecaz ve yan anlamlarında da kullanılır. Dil, sanatsal işlevinde kullanılır. Söz sanatlarına yer verilir. İletilmek istenen, dolaylı biçimde aktarılır.cemalaksoy.org

ÖĞRETİCİ METİNLER

Bilgi ve haber vermek, ikna etmek, kanıları değiştirmek, uyarmak, düşündürmek, yönlendirmek tanıtmak gibi amaçlarla yazılan metinlerdir. Ele aldığı konuya göre çeşitli türlere ayrılır. Bu türlerin hepsinin konuyu ele alış biçimi ve üslubu farklılık gösterir.

Konuyla ilgili terimlere yer verilir. Söz sanatları ve süslü anlatımlara yer verilmez.

Nesnel ifadeler kullanılır. Dil, göndergesel işlevdedir.

Yazıldıkları dönemin zihniyetinden izler taşır. İçinde bulunulan dönemin sosyal, kültürel, siyasi özellikleri öğretici metinlerde kendini göstermektedir.

Bu metinler giriş- gelişme- sonuç olarak belli bir plan çerçevesinde oluşturulur.

Ana düşünce, üstü kapalı olarak sezdirilmek yerine, açık bir cümle ya da cümleler şeklinde metinde yer alır.

Öğretici metinler de yazarın hayatından, düşüncelerinden bağımsız düşünülemez.

Açıklama, tartışma, kanıtlama, örnekleme gibi anlatım türleri sıkça kullanılan yöntemlerdir.

Öğretici metinler, tarihi metinler, felsefi metinler, bilimsel metinler, gazete çevresinde gelişen metinler , kişisel hayatı konu edinen metinler olarak sınıflandırılabilir.

Tarihi metinler: Tarih olaylarının ele alındığı, anlatıldığı metinlerdir.

Felsefi metinler: Felsefi konuları ve felsefenin varlık, bilgi, değer gibi konularını ele alan metinlerdir.

Bilimsel metinler: Bilimsel araştırmaları açık ve kesin bir dille, delillere dayanarak anlatan metinlerdir.

Gazete çevresinde gelişen metinler:  Makale, deneme, sohbet, fıkra, eleştiri, röportaj gibi gazete çevresinde oluşan metinlerdir.

Kişisel Hayatı Konu Alan Metinler: Hatıra (anı), gezi yazısı, biyografi, mektup, günlük gibi kişisel hayatla ilgili olan metinlerdir.cemalaksoy.org

Cevap Ver