Serbest Müstezat Nedir, Serbest Müstezat Genel Özellikleri

Serbest Müstezat Nedir, Serbest Müstezat Genel Özellikleri

Türk edebiyatında ilk defa Servet-i Fünun Edebiyatında kullanılan, kaynağı Fransız edebiyatı olan serbest müstezat, divan şiirindeki müstezat nazım şeklinin biçim bakımından değiştirilmiş halidir. serbest müstezatın genel özellikleri aşağıda verilmiştir. 

Serbest Müstezat

  • Bu nazım şeklinde uzun, kısa çok kısa dizeler bazen düzenli, bazen de düzensiz olarak tekrarlanırlar.
  • Kısa mısraların ölçüsü, şiirin ölçüsünün bir parçasıdır.
  • Kafiye düzeni belirli bir kurala bağlı değildir.
  • Aruz ölçüsüyle yazılır.
  • Sembolizmin yaygın olduğu bir dönemde Fransa'da ortaya çıkan bir şiir şeklidir.
  • Edebiyatımızda özellikle Servet-i Fünun ve Fecr-i Ati şairlerinin kullandığı bir nazım şeklidir.
  • Serbest müstezat Tevfik Fikret, Cenap Şahabettin, Ahmet Haşim tarafından çok kullanılmıştır.
  • Bu nazım biçiminde düşünceler, dizeden dizeye atlayarak devam eder.
  • Nazım, giderek nesre yaklaştırılmış olur.
  • Serbest nazıma geçişi sağlamıştır.

 

Cevap Ver