Serbest Müstezat Örnekleri

Serbest Müstezat Örnekleri

Servet-i Fünun Edebiyatı Döneminde ve Fecr-i Ati Edebiyatı Döneminde Tevfik Fikret, Cenap Şahabettin, Ahmet Haşim tarafındanşiirde kullanılan bir nazım şeklidir serbest müstezat. Bu nazım şekli, Türk şiirinde serbest şiirin kapısını açmıştır. Ahmet Haşim'in Kış şiiri serbest müstezat nazım şekliyle yazılmış güzel bir şiir örneğidir.

Serbest Müstezat Örneği

Kış

Yine kış,

Yine şems-i mesâda (akşam güneşi), ah o bakış

Yine yollarda serseri dolaşan

Âşiyânsız tuyur-ı pür-nâliş (inleyen yuvasız kuşlar)

Tehi kalan ovalar

Sükût eder sanılır mevsimin gumûmuyla

Harab olan sarı yollarda kalmamış ne gelen,

Ne giden,

Şimdi yalnız kavafil-i evrâk (yaprak yığını)

Mütemadî sürüklenir bir uzak

Ufk-ı pür- ıztırab u nermide

Yine kış, yine kış

Bütün emelleri bir ağlayan duman sarmış

( Ahmet Haşim)

Cevap Ver