Serbest Nazım Nedir, Serbest Nazım Özellikleri

Serbest Nazım Nedir, Serbest Nazım Özellikleri

Serbest nazım, serbest şiir, özgür koşuk adlarıyla nitelenen ve şiirden ölçü, uyak gibi bağları atan bir şiir şeklidir. Bu akımın başlatıcısı Nazım Hikmet'tir. Ondan önce de bu yolda denemeler yapılmış, özellikle Tevfik Fikret serbest müstezatı alabildiğine geliştirerek şiiri düz yazıya yaklaştırmış, Ahmet Haşim dizeyi kırarak serbest söyleyişe ulaşmak istemiştir; ama böylesi denemeler aruz kalıplarıyla oynayarak gerçekleştirilmiştir.

Başlangıçta Milli edebiyat akımı etkisinde heceyle şiirler yazan Nazım Hikmet ise Anadolu'ya gidişiyle başlayan ve Moskova'daki öğrenim yıllarında ilkeleri belirginleşen yeni bir şiir anlayışıyla; ölçüsüzlüğü (vezinsizliği) düşünemeyen Türk şiirini kökten değiştirmiştir.

Moskova'dayken tanıdığı fütürizm akımlarından etkilenerek yazdığı şiirlerinde ölçüyü atmakla birlikte uyağı boşlamaz; fakat bu, alışılmışın dışında, Divan şiirinin birikimlerinden yararlanan yeni bir uyak anlayışıdır. Yeni şiirleri, bu nedenle en çok yapıları açısından yankı uyandırmıştır. 1940'lara gelindiğinde, biçim açısından serbest şiire, sıcak bakılmaya başlanmıştır. Ahmet Muhip Dıranas, Cahit Sıtkı Tarancı, Cahit Külebi gibi değişik çizgilerdeki şairler de serbest şiirler yazmaktadır. Orhan Veli Kanık, Oktay Rıfat, Melih Cevdet Anday'ın başlattığı Garip akımı ise ölçü anlayışını kökünden yıkar.

Cevap Ver