Serbest Nazım ve Toplumcu Şiir Özellikleri, Temsilcileri(1920-1960)

Serbest Nazım ve Toplumcu Şiir Özellikleri, Temsilcileri(1920-1960)

ders notları, türk edebiyatı ders notları, dil ve anlatım ders notları, konu anlatımıSerbest Nazım:  Genellikle ölçü ve uyağa bağlı bulunmayan, dizelerindeki hece sayısı değişik olan şiirlerdir. Servet-i Fünun’dan sonra kullanılmaya başlanan bu nazım şekli günümüzde de çok yaygınlaşmıştır. Ahenk, aliterasyon ve asonanslarla sağlanır.

 Toplumcu Şiir: Bu edebi hareketin ideolojik arka planı, genellikle materyalist dünya görüşü üzerinde temellendirilmiş ve Marksist ideolojiyle şekillendirilmiştir.(cemalaksoy.org) Bu anlayışın eksenini "insan, toplum ve onun üretim ilişkileri ’’oluşturur. Sanat, her türlü dinsel ve yöresel bağdan koparılarak bireysel varoluş biçimi olarak algılanır.

  Serbest Nazım ve Toplumcu Şiirin Özellikleri

  • Savunulan bir görüş vardır ve bu görüş kendini şiirde belli eder.
  • Şair, toplumun bir parçası olduğu için şiirlerini toplumsal bir kaygı ile yazılmalıdır.
  • Şair ancak toplum şiirleri yazarak kendini geliştirebilir. Bireysellikten önce kollektiflik vardır.
  • Dilin harekete geçiren gücünden, etkisinden yararlanılmıştır.cemalaksoy.org
  • Geniş kitlelere hitap etmek, onları harekete geçirmek için yazılmıştır.
  • Şiirde  biçimden çok  içeriğe önem  vermişler; ölçüsüz ve uyaksız şiirler yazmışlardır.
  • Gelecekçilik(fütürizm)akımından etkilenmişlerdir.

Serbest Nazım ve Toplumcu Şiirin Temsilcileri

1 YORUM

Cevap Ver