Servet- Fünun Döneminde Şiirde Kullanılan Nazım Şekilleri

Servet- Fünun Döneminde Şiirde Kullanılan Nazım Şekilleri

Servet-i Fünun Edebiyatı şairleri Türk şiirinin biçim ve içerik özellikleriyle en çok oynayan, yeni şekiller deneyen şairleridir. Tevfik Fikret, nazmı nesre yaklaştırarak dize hakimiyetine son vermiştir. Cenap Şahabettin kelimelerle oynayarak şimdiye kadar duyulmamış, görülmemiş yeni kelime grupları kullanmıştır.

Tanzimat şiirinde kullanılan divan edebiyatı nazım şekilleri bu dönemde hiç kullanılmamıştır. Fransız edebiyatına ait nazım şekilleri kullanılmıştır. Divan şiirindeki müstezat nazım şekli değiştirilmiş, serbest müstezat adında yeni bir nazım şekli ortaya çıkarmışlardır. Yine terza-rima, sone nazım şekillerini tercih etmişlerdir.

Cevap Ver