Servet-i Fünun Dergisi Yazarları Kimlerdir?

Servet-i Fünun Dergisi Yazarları Kimlerdir?

Servet-i Fünun Edebiyatı yazar ve şairleri Servet-i Fünun dergisinde yazıları yayımlamışlardır. Servet-i Fünun dergisinin başına Tevfik Fikret'in getirilmesiyle birlikte Türk edebiyatında yenilik taraftarı yazar ve şairler bu dergi etrafında toplanmıştır.

Servet-i Fünun Dergisi Yazarları Şunlardır?

  • Tevfik Fikret
  • Cenap Şahabettin
  • Halit Ziya Uşaklıgil
  • Mehmet Rauf
  • Hüseyin Cahit Yalçın
  • Süleyman Nazif
  • Ahmet Hikmet Müftüoğlu
  • Ahmet Şuayb
  • Hüseyin Suat

Cevap Ver