Servet-i Fünun Dönemi Anlatmaya Bağlı Metinlerin Genel Özellikleri

Servet-i Fünun Dönemi Anlatmaya Bağlı Metinlerin Genel Özellikleri

  • Roman ve öyküde olaylar İstanbul’da geçer, kahramanların geniş ruh çözümlemelerine geniş yer verilmiştir.
  • Kişilerle çevre arasında bağlantı kurulur. Kişiler gerçek yönleriyle tanıtılarak teknik yönden sağlam roman ve öyküler oluşturulur.
  • İnsanlardan kaçma, düşlerle oyalanma, aşk ve aile sorunları gibi konular roman ve hikayelerde işlenmiş, yurt ve millet kavramları hiç kullanılmamıştır.
  • Bu dönemde tiyatro ve gazetecilik sönük kalmış, edebi eleştiri pek gelişmemiştir. Roman, hikaye, gezi ve şiir türünde başarılı örnekler verilmiştir.
  • Neşeli, aydınlık, ümitlü ve korkusuz bir edebiyat yerine aşırı hassas, bezgin, karamsar, hayalci bir anlayışa rastlanır. Eserlerin sonunda mutlu son görülmez.cemalaksoy.org

 

Cevap Ver