Servet-i Fünun Dönemi Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinlerin Özellikleri

Servet-i Fünun Dönemi Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinlerin Özellikleri

Bu dönem sanatçıları kaynak olarak Fransız edebiyatını esas alarak Batılılaşmaya yönelirler. Divan edebiyatından daha da uzaklaşılır. ( Aruz hariç)

Halktan kopuk, yalnız aydın kesime seslenen bir edebiyattır. “Sanat için sanat” anlayışına bağlı kalarak küçük bir aydın azınlığa seslenen “salon edebiyatı” meydana getirmişlerdir.

Tanzimat döneminde başlayan sadeleşme anlayışından uzaklaşıp yeni sözcük ve tamlamalar kurgulamışlar; ağır ve ağdalı bir dille yazmışlardır. Kafiyenin göze göre değil, kulağa göre olması gerektiği ilkesi benimsenmiştir.

Şiirde parnasizm ve sembolizm akımlarının, roman ve öyküde realizmin tesiri görülür.cemalaksoy.org

Aruz ölçüsünde ısrarcı olmuşlardır. ( Tevfik Fikret’in çocuklar için hece ölçüsüyle, sade bir dille yazdığı şiirler de bulunmaktadır. “Şermin”) Yabancı sözcük ve tamlamalarla yüklü bir dil kullanmışlardır.

Sone, terza-rima gibi Fransız Fransız şiirinin biçimleri denenmiş, Divan edebiyatındaki müstezatın beyit bütünlüğü bozularak serbest müstezat türü oluşturulmuş ve kullanılmıştır.

Nazmı nesre yaklaştırmışlar, seçilen sözcüklerle şiirde ahenk oluşturmuşlardır.

Cevap Ver