Servet-i Fünun Dönemi Edebiyatının Genel Özellikleri

Servet-i Fünun Dönemi Edebiyatının Genel Özellikleri

11.sınıf Türk edebiyatı Servet-i Fünun Edebiyatının belli başlı genel özellikleri hakkında bir ders notu hazırladık. Bu ders notunda Servet-i Fünun Edebiyatının önemli özelliklerini bulabilirsiniz. Servet-i Fünun Edebiyatının genel özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz:

 • "Sanat için sanat" görüşü benimsenmiştir.
 • Sanatçılar toplumsal konulara yer vermeyip bireysel konulara yönelmiştir.
 • Fransız edebiyatı örnek alınmıştır.
 • Türk edebiyatı, Batılı bir nitelik kazanmıştır.
 • Romanda realizm ve natüralizm, şiirde parnasizm ve sembolizmin etkisinde kalınmıştır.
 • Yapıtlarda ağır, süslü ve sanatlı bir dil kullanılmıştır.
 • Kullanılmayan Arapça ve Farsça sözcükler, sözlüklerden bulunarak şiirlerde kullanılmıştır.
 • Şiirlerde aruz ölçüsü kullanılmıştır.
 • Beyit bütünlüğü yerine, konu bütünlüğüne önem verilmiştir.
 • Cümlenin dize sonunda tamamlanma şartı kaldırılmış, cümleler sonraki dizelere de taşmıştır.
 • Şiir, düz yazıya yaklaştırılmıştır.
 • Daha çok, Fransız şiirinden alınan sone, terza-rima, triyole gibi nazım biçimleriyle serbest müstezat kullanılmıştır.
 • Uyağın göz için değil, kulak için olduğu görüşü savunulmuştur.
 • Batılı anlamda öykü ve romanda başarılı yapıtlar ortaya konmuştur.
 • Romanlarda, olaylar ve kişiler tamamen İstanbul'dan, seçkin tabakadan seçilmiştir.
 • Gazetede ve tiyatroda gerileme görülmüştür.

Cevap Ver