Servet-i Fünun Dönemi Öğretici Metinlerin Genel Özellikleri

Servet-i Fünun Dönemi Öğretici Metinlerin Genel Özellikleri

Servet-i Fünun Dönemi Edebiyatında gezi yazısı, hatıra ve Batı tarzında tenkitler kaleme alınmıştır. Bu dönemde Ahmet Şuayb, Cenap Şahabettin, Hüseyin Cahit Yalçın tenkit yazıları yazmıştır. Halit Ziya’nın Saray ve Ötesi, Kırk Yıl’ı hatıra türünde örneklerdir.

Cevap Ver