Servet-i Fünun Dönemi Tenkidinin Özellikleri

Servet-i Fünun Dönemi Tenkidinin Özellikleri

Edebi eserde estetik bir amaç arayan, edebi zevkin zamana bağlı olarak değişebileceğini düşünen, edebiyatta yararlılık amacının olmadığını ve sanatın ahlakçı bir amaç gütmediğini vurgulayan Servet-i Fünun sanatçılarına göre tenkit kesin kurallara bağlanamaz. Eleştiri, kişisel yargıları içerir.cemalaksoy.org

Servet-i Fünun neslinin tenkit anlayışı, çağdaşları olan Fransız tenkidine, özellikle hippolyte (ipolit ten)e dayanır. Onlar, Türk edebiyatındaki tenkit anlayışını birçok  noktada  kusurlu bularak edebiyatımızda yeni bir tenkit görüşü yaratmak  istemişlerdir. Servetifünun’dan önceki nesiller batılı yazarların edebiyatla ilgili düşüncelerinden yararlanmışlar ancak batılı tenkitçilerin eleştirisel düşünce ve eserleri ile yakından  ilgilenmişlerdir. Servet-i Fünun sanatçıları ise batılı yazarların eserlerini daha büyük bir dikkatle inceledikleri gibi,(cemalaksoy.org) tanınmış sanatçıların düşüncelerinden de yararlanarak bu düşünceleri eserlerinde uygulamışlardır.

Bu dönemde tenkit, yeni bir tür olarak önem kazanmış ve batılı sanatçılar incelenerek tenkit yöntemleri tanıtılmıştır.

Sadece Fransız tenkidini, düşünce sistemini örnek almaları,  eser ve yazarın dışındaki konularla ilgilenmeleri bu dönem tenkidinin olumsuz yönüdür.cemalaksoy.org

Cevap Ver