Servet-i Fünun Dönemindeki Dergilerin Öğretici Metinlerdeki Rolü

Servet-i Fünun Dönemindeki Dergilerin Öğretici Metinlerdeki Rolü

Tanzimat dönemi sanatçıları, düşüncelerini halka aktarmak içi özellikle gazeteyi bir araç olarak kullanmışlardır.  Servet-i Fünun döneminde ise gazetenin yerini dergiler almıştır.cemalaksoy.org

Servet-i Fünun döneminde yayımlanan dergiler şunlardır:”Servetifünun”, “Mektep”, “Maarif”, “Hazine-i Fünun”, “Mirsat”, “Malumat” vb.dir. Bu dergiler içinde, Ahmet İhsan Tokgöz’ün çıkardığı ve başlangıçta popüler fen dergisi olan “ Servetifünun” en önemlisidir. Resimli olan bu dergi, görünüş ve teknik bakımdan devrindeki diğer dergilerden farklıdır.cemalaksoy.org

Bu dergilerden özellikle Servetifünun’da Fransız edebiyatından tercümeler yapılmış, edebi tartışmalar yeni tarzda şiirler, hikaye, roman ve sohbetler yayımlanmıştır.

Dergi sayılarında yer alan sanat tartışmaları ve eleştiri yazıları, öğretici metinler olan edebi tenkidin batılı anlamda bir tür olarak edebiyata girmesinin yolunu açmıştır.cemalaksoy.org

Cevap Ver