Servet-i Fünun Edebiyatı Sanatçı-Eser Tablosu

Türk Dili ve Edebiyatı Sitesi
Türk dili ve edebiyatı dersi kitap cevapları, ders notları, yazılı soruları ve test sorularını kapsar.

Servet-i Fünun Edebiyatı Sanatçıları-Eserleri

Servet-i Fünun Edebiyatı ( Edebiyat-ı Cedide) Türk edebiyatında yeniliğin tam anlamda belirginleştiği ve yaygınlaştığı bir dönemdir. Bu dönemde “sanat için sanat” anlayışı yaygınlık kazanmış, dil daha çok ağır ve sanatlı bir hâl kazanmış, farklı nazım biçimleri denenmiştir. Bu dönemde şiir, roman ve hikaye gibi yazı türlerinde başarılı eserler verilmiştir. Türk edebiyatında güçlü bir kaleme sahip şair ve yazarlar bu dönemde de yetişmiştir. Bu yazar ve şairlerden bazıları şunlardır: Şiir alanında Cenap Şahabettin, Tevfik Fikret; roman ve hikayede Halit Ziya Uşaklıgil, Mehmet Rauf.

LYS gibi sınavlarda Servet-i Fünun Edebiyatından her yıl soru gelmektedir. Bu soruların dönemin genel özellikleri çerçevesinde olabileceği gibi yazar ve şairlerin eserleri hakkında da olabilmektedir. Cemalaksoy.org sitesi olarak Servet-i Fünun Edebiyatı sanatçı-eser tablosu yazımızı sunuyoruz. Bu tablo sayesinde yazar ve şairlerin eserlerini bütüncül bir gözle inceleyebilirsiniz.Serveti Fünun sanatçıları ve eserleri ile ilgili yazımız sayesinde çok güzel bilgiler edineceksiniz.

Tevfik Fikret Eserleri

Şiir:Tarih-i Kadim, Haluk'un Defteri, Rübabın Cevabı, Rübab-ı Şikeste, Şermin, Doksanbeşe Doğru

Cenap Şahabettin Eserleri

Şiir: Tamat

Tiyatro: Yalan, Körebe

Gezi Yazısı: Hac Yolunda, Avrupa Mektupları, Suriye Mektupları

Özdeyiş: Tiryaki Sözler

Halit Ziya Uşaklıgil Eserleri

RomanNemide, Bir Ölünün Defteri, Ferdi ve Şürekası, Aşk-ı Memnu, Mai ve Siyah, Kırık Hayatlar

Hikaye: İzmir Hikayeleri, Onu Beklerken, Aşka Dair, Kadın Pençesi, Solgun Demet, Bir Yazın Tarihi

Anı: Kırk Yıl, Saray ve Ötesi

Tiyatro: Kabus, Fare, Fürüzan

Mensur Şiir: Mensur Şiirler

Mehmet Rauf Eserleri

Roman: Eylül, Gen Kız Kalbi, Son Yıldız, Define, Kan Damlası

Hikaye: Aşıkane, Son Emel, Aşkın Tarihi, Üç Hikaye

Tiyatro: Pençe, Cidal, Sansar

Mensur Şiir: Siyah İnciler

Hüseyin Cahit Yalçın Eserleri

Roman: Nadide, Hayal İçinde

HikayeHayat-ı Muhayyel, Hayat-ı Hakiki Sahneleri

HatıraEdebi Hatıralar, Malta Adasında, Meşrutiyet Hatıraları

Eleştiri: Kavgalarım

Makale: Edebiyat ve Hukuk

Hüseyin Rahmi Gürpınar Eserleri

Roman: Şık, Şıpsevdi, Kuyruklu Yıldız Altında İzdivaç, Metres, Tesadüf, Ben Deli miyim?, Nimetşinas, Gulyabani

Hikaye: Kadınlar Vaizi, Melek Sanmıştım Şeytanı, Gönül Ticareti, Tünelden İlk Çıkış, Katil Buse

Ahmet Rasim Eserleri

Hatıra: Gecelerim, Falaka

Monografi: İlk Muharrirlerden şinasi

Fıkra: Şehir Mektupları, Eşkal-i Zaman, Gülüp Ağladıklarım

Süleyman Nazif Eserleri

Şiir: Gizli Figanlar, Firak-ı Irak

Şiir-Nesir: Batarya ile Ateş, Malta Geceleri

Makale: Çal Çoban, Malum-ı İlan, Yılın Çoban Hikayesi

Monografi: Namık Kemal, Fuzûli, Mehmet Akif

Cevap Ver