Servet-i Fünun Edebiyatının Oluşumu

Servet-i Fünun Edebiyatının Oluşumu

Tanzimat; her alanda olduğu gibi edebiyatta da eski ile yeninin yan yana yaşandığı, çatıştığı bir dönemdir. Recaizade Mahmut Ekrem’in önderliğinde Servet-i Fünun dergisinde toplanan genç yazarlar, baskı ve umutsuzluk ortamından etkilenmiştir. Bu edebiyatçılar baskıyı da bahane göstererek, toplumsal ve siyasal konulardan uzak durmuşlar, eserlerinde aşk, ölüm, tabiat, yalnızlık gibi bireysel konuları işlemişlerdir.

Önceleri (1895) bir “fen bilgisi” dergisi olarak yayımlanan Servet-i Fünun’u, genç sanatçıların devralmasıyla (1896) dergi bir edebiyat-sanat kimliği kazandı. Ne var ki bu topluluğun ömrü kısa olmuştur. Hüseyin Cahit’in 1901 yılında, Fransızcadan çevirdiği “Edebiyat ve Hukuk” makalesinin yayımlanması neticesinde dergi kapatılmış ve bir dönem sona ermiştir. ( Makale, o dönem Fransa’sındaki hukuksuzluğu Osmanlı Devleti’ne yakıştırmaya çalışan bir niteliktedir.)cemalaksoy.org

Cevap Ver