Servet-i Fünun Kelimesinin Anlamı Nedir?

Servet-i Fünun Kelimesinin Anlamı Nedir?

11.sınıf Türk edebiyatı müfredat konularından biri de Servet-i Fünun edebiyatıdır. Servet-i Fünun edebiyatı 1896 yılında başlamış olup 1901 yılında derginin kapatılması sonucu bitmiştir. Kısa bir ömür süren bu edebiyat, Türk edebiyatının teknik olgunluk, başarı, yeni bir ivme kazanmasını sağlamıştır.

Servet-i Fünun bir tamlama grubudur. Osmanlı Türkçesinde karşımıza bu tür tamlamalar çok çıkmaktadır. Arapça bir tamlama grubu olan bu ibare "servet" ve "fünun" kelimelerinin bir araya gelip yeni bir anlam kazanmasıyla ortaya çıkmıştır. 

"servet" kelimesi bildiğiniz gibi varlık, zenginlik, hazine anlamlarına gelmektedir. "fünun" kelimesi ise fen, bilim, ilim kelimelerin çoğuludur. Yani "bilimler, fenler, ilimler" gibi anlamları ifade etmektedir. Sonuç olarak "servet-i fünun" bilimlerin zenginliği, bilimlerin hazinesi anlamına gelmektedir.

Cevap Ver