Sezai Karakoç Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Sezai Karakoç Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

 İkinci Yeni akımında kendine ayrı bir yer edinmiş ve “Diriliş“ dergisini çıkarmıştır. Bu dergi etrafında  toplanan çok sayıda genç aydının, fikir ve sanat adamının  yetişmesine  öncülük etmiştir.(cemalaksoy.org) Şiirlerinde İslami düşünceyi  modern şiirdeki gerçeküstücülükle kaynaştırmıştır. Mistisisizmden, enbiya-evliya kıssalarından yararlanmış; çarpıcı benzetme ve imgelerle, denenmemiş sentezlere ulaşmıştır. Yeni, kapalı ve karanlık bir imge evreniyle İkinci Yeni akımının en önemli şairleri arasında yer almıştır.cemalaksoy.org

Eserleri

Şiir: Körfez, Şahdamar, Hızır’la Kırk Saat, Sesler, Taha’nın Kitabı, Gül  Muştusu, Zamana Adanmış Sözler, Ayinler, Leyla ile Mecnun

Öykü: Meydan Ortaya Çıktığında, Portreler

İnceleme- Deneme: İslam’ın Dirilişi, İslam Toplumunun Ekonomik Strüktürü, Dirilişin Çevresinde, İslam, Kıyamet Aşısı, Allah’a İnanma ve Yalnızlık, Ölümden Sonra Kalkış, Ruhun Dirilişi, Çağ ve İlham, Yitik Cennet, İnsanlığın Dirilişi, Diriliş Neslinin Amentüsü, Gündönümü

Düzyazı- Şiir: Mağara ve Işık

Cevap Ver