Sezgicilik (Bergsonculuk, Entüisyonizm) Özellikleri

Sezgicilik (Bergsonculuk, Entüisyonizm) Özellikleri

ders notları, türk edebiyatı ders notları, dil ve anlatım ders notları, konu anlatımıSezgicilik ya da entüisyonizm felsefi bir kavram olarak sezgiye akıl, zihin ve soyut düşünme karşısında hem öncelik, hem de üstünlük tanıyan felsefe akımıdır. Henri Bergson  akımın kurucusudur, bu nedenle kimi zaman felsefe tarihinde Bergsonculuk olarak adlandırılması da söz konusudur.cemalaksoy.org

Sezgiciliğin Özellikleri:

  • Bu akımın düşünceleri büyük ölçüde Fransız Filozof Henri Bergson’un sezgicilik/ruhçuluk felsefesine dayanır.
  • Materyalizme ve pozitivizme karşı olan idealist bir yaklaşımdır.
  • Bu anlayışa göre bilginin asıl kaynağı akıl değil sezgidir.cemalaksoy.org
  • İnsanın sezgi gücünü hayalleri ve duygularının belirlediğin savunan sezgiciler varlığın buna bağlı olarak şekillendiğini öne sürerler. Sezgicilere göre dış dünya, varlık, madde ve eşya düşüncenin bir ürünüdür.
  • Sembolist şairlerin, saf şiir anlayışını savunan şairlerin varlığa yaklaşım biçimleri büyük ölçüde sezgici felsefeye dayanır.
  • Belirleyici olan somut varlık değil, şairin duyuş, görüş, düşünüş tarzıdır. Dış dünya insanın iç dünyasını ifade etmeye yarayan simgeler alemidir.
  • Dış dünya, düşünceyle, duyguyla, algıyla, rüyayla anlamlandırılabilir.cemalaksoy.org
  • Bu akım edebiyatımıza Cumhuriyet Döneminde girmiştir.
  • Türk şiirine sezgici yaklaşımın en önemli temsilcisi Ahmet Hamdi Tanpınar’dır. Necip Fazıl Kısakürek, Asaf Halet Çelebi gibi yazar ve şairler üzerinde de bu anlayışın etkileri vardır.

6 YORUMLAR

Cevap Ver